PRZYJĘCIE DO NOWICJATU

29 czerwca 2016

W Uroczystość św. Piotra i Pawła, w Gnieźnie, do nowicjatu Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Sióstr Pallotynek) została przyjęta postulantka Monika Graw. Obrzęd przyjęcia do nowicjatu rozpoczął się Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Krzysztof Gajos SAC, ojciec duchowny WSD w Ołtarzewie.

Podczas Eucharystii, w obecności delegatki Siostry prowincjalnej s. Magdaleny Szymczak oraz wspólnoty Sióstr rekolektantek i Sióstr wspólnoty domowej, Monika wyraziła pragnienie przygotowania się do naśladowania Chrystusa ukrzyżowanego, życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, trwania w modlitwie, czynienia pokuty, służenia Kościołowi i wszystkim ludziom oraz zachowania prawa siostrzanej miłości. W dniu przyjęcia do nowicjatu Monika otrzymała imię MARIA na cześć Matki Jezusa oraz tytuł SIOSTRA, jako znak przynależności do wspólnoty zakonnej.

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ