POSTULAT - TO ETAP PIERWSZEGO ZAPOZNANIA

W czasie postulatu postulantka powinna tak dobrze poznac Zgromadzenie i jego zadania apostolskie, by mogła swiadomie i dobrowolnie zdecydowac o wstapieniu do nowicjatu

(ZŻ 126)

  •  czas: 2 lata

  •   miejsce: Gniezno

  •  strój: oficjalny – długa czarna spódnica i biała bluzka, ew. czarny sweter; codzienny
      – proste i długie spódnice w dowolnych kolorach

  •  znak przynależności do wspólnoty: krzyżyk na rzemyku, wręczany w dniu przyjęcia do postulatu

Czas postulatu odbywa się pod opieką Wychowawczyni Postulatu i upływa na:

 wspólnej modlitwie

 pracy nad sobą

 pogłębianiu wiedzy teologicznej

 pracach domowych

 praktykach apostolskich

Zarówno do Zgromadzenia, jak i do postulantki nalezy rozeznanie, czy ma ona powołanie do zycia zakonnego i apostolskiej słuzby oraz odpowiednie predyspozycje do zycia wspólnotowego

(ZŻ 126)

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ