Bóg mnie wybrał...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Możemy porozmawiać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Ufam Mu...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W biegu do Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

To dobra decyzja...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Boża radość...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Jestem piękna dla Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Pan nas posyła...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W każdej sytuacji Pan nam błogosławi...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Panie pomóż mi wybrać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Chcę pójść za Tobą, Panie...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

TAJEMNICA KRZYŻA I TAJEMNICA POWOŁANIA

14 września 2018

Święto Podwyższenia Krzyża miało w tym roku szczególny wymiar dla wspólnoty Sióstr Pallotynek w Gnieźnie. Tego dnia 14 września 2018 roku do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego została przyjęta nowa kandydatka – Ewelina Nowaczyk. Obrzęd przyjęcia do postulatu odbył się podczas uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. Andrzej Kozakowski. W czasie homilii przytoczył słowa św. Wincentego Pallottiego:

„Boże mój, Miłosierdzie moje, jeżeli zatem wybierasz minie po to, by dzieła związane z Twą chwałą i ze zbawieniem dusz rozpowszechniać po całym świecie aż do skończenia wieków w ramach tego świętego Zjednoczenia, które poważa, czcią otacza i wspiera Apostolstwo Katolickie na całym świecie pośród wszystkich warstw społecznych, to wybierasz mnie nie przez wzgląd na me zasługi ani też jakobym do tych prac był zdolny, lecz jedynie jako najwspanialszą zdobycz Twego miłosierdzia, tak że przez powołanie mnie do tych dzieł zajaśnieje miłosierdzie Twoje, i to bez porównania bardziej i nieskończenie bardziej niż gdybyś -wybrał wszystkich szatanów uwielokrotnionych bez granic co do ich liczby i przewrotności od całej wieczności po całą wieczność”.

 Ksiądz zachęcał do gorliwej modlitwy w intencji kandydatki. Tuz po Liturgii Słowa s. Iwona Nadziejko Przełożona Prowincjalna zaprosiła Ewelinę do oficjalnego wyrażenia prośby o przyjęcie do Zgromadzenia Sióstr. Przez zdecydowane wyrażenie pragnienia życia według życia charyzmatu św. Wincentego Pallottiego pośród jego duchowych córek nowa postulantka rozpoczęła czas formacji zakonnej. Radość z powiększenia się pallotyńskiej rodziny przedłużyła się o wspólne świętowanie w refektarzu sióstr. Nie był to jednak koniec pięknych spotkań. Wspólnota postulancko-nowicjacka miła okazję podzielić się doświadczeniem powołania razem z s. Iwona Ndziejko. Po południu zaś wyruszyła do Słupcy, by pomodlić się i zwiedzić maleńkie Sanktuarium Świętego Krzyża przy Kościele św. Leonarda, stojące na niewielkim wzgórzu. W drewnianym XVI-wiecznym Kościele znajduje się Cudowny Krzyż z wizerunkiem Ukrzyżowanego Chrystusa. Przed Łaskami Słynącym Krzyżem zawierzyłyśmy postulantkę Ewelinę Jezusowi, by w Tajemnicy Jego Krzyża coraz bardziej odkrywała i pogłębiała swa miłość i radość płynącą z tajemnicy powołania. Ewelinie, która rozpoczęła postulancką drogę w świetle Chrystusowego Krzyża niech towarzyszy Maryja – wierna powołaniu do końca.

s. Katarzyna Gruca, nowicjuszka


(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

EWANGELIZACYJNE DNI MŁODYCH

2–5 lipca 2018

W tych dniach formacja Sióstr Pallotynek uczestniczyła i pomagała w ewangelizacyjnych rekolekcjach dla młodzieży, które odbyły się w PWSD w Gnieźnie. Trzy dni wspólnej modlitwy, adoracji, otwierania się na Boga, słuchania konferencji o wierze, nadziei i miłości, wzajemnego poznawania się i tworzenia wspólnoty zakończyły się wybraniem Jezusa na swego Pana i Zbawiciela.

Niech będzie Bóg uwielbiony za ten czas Jego łaski!

BŁOGOSŁAWIONA JOLANTO MÓDL SIĘ ZA NAMI…

15 czerwca 2018 roku cały dom przy ulicy Hożej w Gnieźnie świętował wspomnienie bł. Jolanty. Dla wspólnot: nowicjatu i postulatu dzień ten był szczególną okazją by podziękować Bogu za dar Siostry Mistrzyni, a samej Siostrze za dotychczasową formację, troskę i okazane serce.

Po porannej Mszy Świętej w intencji Siostry Solenizantki, uroczystym śniadaniu i obiedzie wspólnota formacyjna udała się do Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, gdzie mogła podziwiać zabudowania, umeblowania i sprzęty gospodarstwa rolnego i domowego poprzednich pokoleń naszych rodaków. Następnie Siostry nawiedziły Kościół Ojców Franciszkanów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna, gdzie znajdują się relikwie bł. Jolanty i uczestniczyły we Mszy Świętej.

Niech Błogosławiona Jolanta wyprasza Siostrze Solenizantce potrzebne łaski.

postulantka Katarzyna Klebeko


(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

I PROFESJA S. MONIKI GRAW SAC

29 czerwca 2018

Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który Mnie posłał i wykonać Jego Dzieło /J 4,34/

Posłannictwo apostolskie jest istotnym elementem natury Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a tym samym i Sióstr Pallotynek. Św. Wincenty Pallotti pragnął, aby wszyscy stali się Apostołami na wzór Chrystusa – Apostoła Ojca Przedwiecznego. Nieprzypadkowo Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, dwóch filarów Kościoła, jest datą składania I Profesji Zakonnej w Zgromadzeniu Sióstr Pallotynek.

Siostra Monika przygotowywała się do złożenia ślubów przez 2 lata postulatu i 2 lata nowicjatu. W ostatnim tygodniu przed ślubami uczestniczyła w rekolekcjach prowadzonych przez ks. Ryszarda Rosę. W wigilię Uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła nowicjuszki i postulantka przygotowały Adorację Najświętszego Sakramentu, której tematem przewodnim były myśli z Pieśni nad Pieśniami. Podczas Adoracji uczestnicy modlili się w intencji s. Moniki, dziękując za dar jej powołania, za jej rodzinę oraz prosząc o potrzebne łaski na drodze rad ewangelicznych.

Dnia 29.06. w godzinie tzw. Anioła Pańskiego, kiedy wspominamy najważniejsze TAK w historii ludzkości, gdy powtarzamy FIATNiech mi się stanie według Słowa Twego – odpowiedź Matki Bożej na zaproszenie Boga do współpracy w Dziele Zbawczym, wszyscy goście i siostry zgromadzili się w kaplicy Jezusa Dobrego Pasterza w Domu Sióstr Pallotynek „pod lasem” w Gnieźnie, by podczas Eucharystii usłyszeć FIAT s. Moniki.

Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Bogdan Wojtuś. Homilię wygłosił ks. prof. Paweł Kiejkowski, który w ciągu ostatnich dwóch lat pełnił posługę spowiednika s. Moniki. Podczas kazania kapłan omówił trzy biblijne obrazy związane z konsekracją zakonną: studnia – jako miejsce spotkania człowieka z Bogiem, miejsce wejścia z Nim w relację Oblubieńczą; płonący ogień – nawiązanie do prób i doświadczeń, przez które Pan przeprowadza człowieka oraz łono matczyne – wskazujące na płodny, owocny wymiar powołania zakonnego.

Po Liturgii Słowa s. Monika na ręce Siostry Prowincjalnej Iwony Nadziejko złożyła swoje pierwsze śluby, wypowiadając słowa:

Poświęcam się dobrowolnie i całkowicie Bogu, mojemu Panu, i postanawiam przez całe życie naśladować Jezusa tak, jak Jego uczniowie. Dlatego ślubuję Bogu Wszechmogącemu przed wami wszystkimi, że z Jego łaską chcę żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie według Zasad Życia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. W tej Wspólnocie staję do dyspozycji Kościoła i ufam, że z pomocą Ducha Świętego, za wstawiennictwem Maryi Królowej Apostołów i Świętego Wincentego Pallottiego, osiągnę doskonałą miłość. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Na zakończenie Eucharystii Siostra Neoprofeska podziękowała za otrzymane dobro: najpierw Panu Jezusowi, później księdzu biskupowi, kapłanom, rodzinie i przyjaciołom oraz jak sama określiła swojej nowej rodzinie, czyli siostrom pallotynkom. Następnie poprosiła o modlitwę w intencji, aby wypełniła we wszystkim wolę Bożą. Po Mszy Świętej odbyło się radosne świętowanie w refektarzu Sióstr Pallotynek.

Dziękując Panu Bogu za dar powołania s. Moniki, życzymy Siostrze, aby wiernie pełniła rolę Maryi u Boku Chrystusa – Apostoła Ojca Przedwiecznego, aby na Jej wzór i z Nią współpracując czyniła wszystko na nieskończoną chwałę Bożą, dla zniszczenia grzechu i dla zbawienia dusz.

nowicjuszka Agnieszka Pawlak


(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

ZAKOŃCZENIE ROKU MOFP

14 czerwca 2018

Tego dnia odbyło się zakończenie roku w Międzyzakonnym Ośrodku Formacji Zakonnej w Morsku. Siostry Mistrzynie i postulantki z trzech zgromadzeń (Misjonarki Chrystusa Króla, Siostry Uczennice Krzyża i Siostry Pallotynki) spotkały się na podsumowaniu rocznych, a dla niektórych postulantek dwuletnich zajęć. Następnie siostry wzięły udział w Eucharystii sprawowanej przez ks. Andrzeja Magdziarza, wykładowcę Liturgiki. Zwieńczeniem świętowania był wspólny grill – czas radosnej międzyzakonnej rekreacji. Wszystkim uczestnikom MOFP życzymy obfitych owoców modlitwy i pracy, a na czas zbliżającego się wielkimi krokami nowicjatu – Bożej radości, pokoju serca i opieki Matki Bożej. Niech Maryja – więcej niż najukochańsza w świecie Matka – będzie naszym wzorem.                                        

Katarzyna Gruca

OSTATNIA NOWENNA PRZED I PROFESJĄ ZAKONNĄ – CZERWIEC

Boże Ojcze, bądź uwielbiony za dar powołania, którym mnie obdarzyłeś.

Za historię mojego życia, w której kreśliłeś i kreślisz moje powołanie.

Za radość i pokój, który wlewasz w moje serce.

Za to, że z Miłosierdziem spojrzałeś na mnie i mnie wybrałeś.

Bądź uwielbiony w swej nieskończonej miłości.

Bądź uwielbiony w moim sercu, które przemieniasz na swój obraz i podobieństwo.

Bądź uwielbiony we wszystkim i we wszystkich.

Ojcze, z ufnością powierzam się Tobie

Uczyń ze mną, co zechcesz.

Cokolwiek uczynisz ze mną, dziękuję Ci.

Jestem gotowa na wszystko, przyjmuję wszystko,

Aby Twoja wola spełniła się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach.

Nie pragnę nic więcej, mój Panie.

W Twoje ręce powierzam ducha mego,

z całą miłością mojego serca.

Kocham Cię i miłość przynagla mnie

By oddać się całkowicie w Twoje ręce,

z nieskończoną ufnością,

bo Ty jesteś moim Ojcem. Amen.(bł. Karol de Foucould)

Duchu Święty, Ty czynisz z mojej duszy i z mojego ciała swoją świątynię, mieszkanie, które Ty sam konsekrujesz i uświęcasz swoją obecnością.

Uczyń moje myśli bardziej świętymi, głębiej przenikniętymi Bożą mądrością.

Uczyń moje pragnienia bardziej świętymi; niech będą w sposób żywy zwrócone ku Panu.

Uświęć moje słowa, aby były przepełnione łagodnością, delikatnością i aby wypływały z Bożej miłości.

Uświęć moje gesty i czyny ożywiając je miłością.

Uświęć moje ręce, aby czyniły dobro dla Bożej Chwały.

Uświęć moje serce, ażeby było pochwycone przez miłość Bożą i aby wszystkie jego uczucia wznosiły się ku Tobie.

Uczyń z mojej woli siłę prowadzoną jedynie przez Boga i skierowaną ku pełnieniu Jego woli.

Uczyń z mojej wolności dar ofiarny, w którym cała moja osoba oddaje się w radosnym hołdzie Panu.

Niech wszystko we mnie stanie się świątynią, w której Tobie spodoba się żyć i działać.

Duchu Święty zmiłuj się nade mną.

Panie Jezu proszę Cię o Twojego Ducha.

Niech On mnie przemienia, napełnia i uświęca.

Niech wypala wszystko to, co jest moje, to, co może się Tobie nie podobać albo sprzeciwiać.

Przemieniaj moje serce na wzór Twego serca – serca, które jest przepełnione Bożą Miłością.

Jezus, dzisiaj na nowo oddaję Ci całe moje serce, życie i wszystko, co posiadam, bo to wszystko jest Twoje.

Poszerzaj przestrzeń mojego serca, aby należało tylko do Ciebie.

Niech staję się wolne od wszystkiego, co nie jest Tobą.

Niech będzie przepełnione Twoją Miłością.

Jezu pragnę całkowicie należeć do Ciebie i czynić wszystko z miłości ku Tobie.

Niech Twoja czysta miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapomniała o Tobie  

Tobie Panie oddaję wszystkie dni mojego życia, wypełniaj je według Twego zamysłu i czerp ze mnie bez ograniczeń to, co chcesz, ile chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz.

Wszystko i w każdej chwili niech będzie do Twojej dyspozycji.

Niech moje życie będzie ukryte w Tobie.

Niech będzie zjednoczone z Tobą w modlitwie, w myślach, w uczuciach i czynach.

Niech będzie wypełnione miłością, która nigdy nie gaśnie. 

Panie ucz mnie nieść miłość tam gdzie jej brak, abym swoim życiem świadczyła o Twojej Miłości.

Ukryj mnie całą w Twoim sercu i to Ty przygotuj moje serce na dzień Pierwszej Konsekracji zakonnej.

Jezu, kochaj i czyń, co tylko chcesz. Oddaję się cała Tobie.

Ty poruszaj moimi stopami i moimi dłońmi.

Otwieraj moje usta i kształtuj w nich słowa, które będą oddawały Tobie cześć i chwałę.

Poruszaj moim sercem, niech zawsze będzie otwarte na Ciebie i wypełniaj je miłością: miłością miłosierną, współczującą, pomocną, pokorną i cierpliwą. Miłością, która jest dla innych, która nie krytykuje, nie zraża się, nie szuka swego, nie unosi się pychą, lecz podnosi, wspiera, przemienia i służy.

Serce Jezusa gorejące ognisko miłości zmiłuj się nade mną

Maryjo, moja Matko, Królowo Apostołów i Matko Pięknej Miłości. Tobie zawierzam całe moje życie, powołanie, drogę w dążeniu do doskonałej miłości, te ostatnie dni przed złożeniem Pierwszej Profesji Zakonnej.

Ty bądź Mistrzynią mojego życia duchowego, Mistrzynią powołania na wyłączną służbę Bogu, Mistrzynią w pełnieniu woli Boga Ojca, przewodniczką na drodze życia radami ewangelicznymi.

Proszę Cię ucz mnie z miłością odpowiadać na Boże wezwania.

Niech moje naśladowanie Jezusa, Twojego Syna będzie pełne miłości, ufności i wierności.

Maryjo wstawiaj się za mną, abym tak jak Ty każdego dnia z miłością oddawała się Bogu, odpowiadała we wszystkim na Jego Miłość i niosła ją drugiemu człowiekowi.

Weź mnie pod opiekę swoją i strzeż mego serca, aby jeszcze bardziej każdego dnia stanowiło jedno z Jezusem moim Panem.

Okryj mnie swym płaszczem i ucz wszystko oddawać i poświęcać siebie dla Jedynej Miłości – Jezusa Chrystusa mego Pana.

Królowo Apostołów módl się za mną

 

Św. Wincenty Pallotti proszę Cię wstawiaj się za mną, abym wiernie naśladowała Jezusa Chrystusa, mego Pana, ukazując światu Nieskończoną Bożą Miłość. Abym zawsze traktowała wszystko z miłością, patrzyła na wszystko z miłością, myślała o wszystkim z miłością oraz mówiła o wszystkich i wszystkim z miłością, bo Bóg jest jedyną Miłością.

Niech zniweczone zostanie całe życie moje, a życie Jezusa Chrystusa będzie życiem moim.

Niech wszystkie moje czyny będą zanurzone w Bogu i pełnione z taką miłością i gorliwością, jakiej Bóg jest godzien i z takim oddaniem, którego Bóg ode mnie oczekuję.

Ojcze Wincenty wypraszaj dla mnie potrzebne łaski, abym jako twoja duchowa córka zawsze z miłością kroczyła za Chrystusem i aby wszystko, co będę czyniła wypływało z miłości i było przepełnione Bożą miłością dla nieskończonej Chwały Bożej.

Św. Wincenty Pallotti módl się za mną.

nowicjuszka s. Monika Graw

W GRABOWIE KRÓLEWSKIM I W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ PO KRÓLEWSKU

W niedzielę 17 czerwca 2018 r. na zaproszenie ks. Proboszcza Macieja Pacanowskiego formacja sióstr pallotynek pojechała na niedzielę powołaniową do Grabowa Królewskiego i Nowej Wsi Królewskiej. Razem z parafianami siostry modliły się i dziękowały Bogu w Trójcy Jedynemu za powołanie, które niczym ziarno z Ewangelii (Mk 4,26-36) Bóg zasiewa w glebie ludzkiego serca, by rosło i dojrzewało i wydawało plon.

Siostry modliły się o nowe, gorliwe i święte powołania kapłańskie zakonne i misyjne. Podzieliły się refleksją o naszym zgromadzeniu. Przybliżyły postać założyciela zgromadzenia św. Wincentego Pallottiego. Zapoznały się z historią i zwiedziły dwa zabytkowe Kościoły. Po południu miło spędziły czas z rodzinami parafii na poczęstunku i rozmowach.

EWANGELIZACYJNE DNI MŁODYCH

To czas dla tych:

 • dla których wiara w Boga jest ważna i dla tych, którzy jeszcze nie znaleźli odpowiedzi
 • którzy szukają Jezusa i tych, którzy Go zagubili
 • którzy lubią się modlić i dla tych, którym modlitwa sprawia trudność
 • którzy mają odwagę rozmawiać o Bogu i dawać o Nim świadectwo i dla tych, którzy jeszcze się Go wstydzą
 • którzy lubią śpiewać, tańczyć na cześć Pana i dla tych, którzy szukają ciszy i skupienia
 • którzy lubią spędzać czas w gronie rówieśników i szukają nowych przyjaźni
 • dla tych, którzy lubią się bawić, śmiać, grać w piłkę i dla tych, którzy nie mają się przed kim wypłakać
 • którzy nie chcą zmarnować wakacji „na kanapie”

Może to czas przygotowany właśnie dla Ciebie?

Szczegóły:

 • Prowadzą: ks. Paweł Rybak, siostry zakonne i klerycy (ufamy, że tak naprawdę poprowadzi je Duch Święty przez nas)
 • Dla kogo: młodzież (dziewczyny i chłopcy) 16+  (lub po ukończeniu gimnazjum)
 • Data:  2-5 lipca 2018r. (przyjazd do godz. 1600 – koniec czwartek, godz. 1600)
 • Miejsce: Gniezno, ul. Seminaryjna 2, Centrum Edukacyjno-Formacyjne (przy Seminarium)
 • Koszt: 100 zł – obejmuje opłatę za nocleg w CEF i wyżywienie (w przypadku trudności finansowych prosimy o kontakt)

Zabieramy ze sobą:

 • Pismo Święte (jeśli masz), notatnik i długopis;
  śpiwór (jeśli nie masz, napisz), laczki;
 • odzież sportową – przyda się do wspólnych gier i  zabaw;
 • niepełnoletni – zgodę rodziców.

Jeśli masz pytania napisz, zadzwoń: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | +48 783 479 600

„OTO JESTEM”

19 maja 2018

Tego dnia, w święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów, Patronki całego naszego Zgromadzenia dwie postulantki: Katarzyna Gruca i Agnieszka Pawlak zostały przyjęte do Nowicjatu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Obrzęd przyjęcia odbył się w czasie Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Andrzej Kozakowski.

Ksiądz zaznaczył, że teraz jest nowy czas – czas Ducha Świętego. Przez 40 dni Pan katechizował swoich uczniów, teraz to zadanie przejmuje Duch Święty. Duch prowadzi nas krok po kroku do odkrywania prawdy, kim jest Jezus. Zaczyna się czas świadków. Duch znosi bariery między narodami, już nie ma granic. Wszyscy są kimś jednym w Chrystusie. Rozpoczynają się czasy ostateczne, czyli czasy oczekiwania na ostateczne przyjście Pana. Jego Wniebowstąpienie wyznacza nam drogę i cel. Tam gdzie jest On, tam też i my będziemy. Ksiądz Kozakowski zwracając się do przyszłych nowicjuszek, wyraził radość, że tak ważne dla nich wydarzenie odbywa się w święto Królowej Apostołów i życzył im, aby ich myśli i serca biegły często do Matki Bożej. Podkreślił, że przestrzeganie rad ewangelicznych polega na wiernym naśladowaniu Chrystusa i wskazał, aby z ufnością szły przez życie razem z Jezusem i Maryją.

Po homilii postulantki zwróciły się z prośbą o przyjęcie do Nowicjatu Sióstr misjonarek Apostolstwa Katolickiego. W odpowiedzi na ich prośbę, Siostra Przełożona Prowincjalna Iwona Nadziejko SAC nadała Katarzynie i Agnieszce imię „MARIA” i tytuł „SIOSTRY”. Po imiennym wywołaniu nowe nowicjuszki wyraziły swoją gotowość w słowach „OTO JESTEM”. Siostra Prowincjalna z radością i ufnością przyjęła nasze siostry do Nowicjatu.

Po zakończonej Mszy Świętej nadszedł czas na życzenia i świętowanie przy stole.

Otaczając naszą serdeczną modlitwą s. Agnieszkę i s. Katarzynę, życzymy, aby wiernie naśladowały Chrystusa, mężnie za Nim kroczyły oraz starały się poznać Jego wolę i ją wypełniać.

AIDG!!!

Postulantka Katarzyna Klebeko


(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

WARSZTATY Z KOMUNIKACJI DLA MOFP

29 kwietnia – 2 maja 2018

W tych dniach w Pallotyńskim Domu pod Lasem odbyły się warsztaty komunikacji dla postulantek z Międzyzakonnego Ośrodka Formacji Początkowej. Wzięły w nich udział najmłodsze członkinie Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, Siostry ze Wspólnoty Uczennic Krzyża i formacja Sióstr Pallotynek z Gniezna. Warsztaty poprowadziła Pani mgr Ewa Mołdawa – psycholog i terapeutka współpracująca z CFD w Trzebini, która od wielu lat dzieli się swoim doświadczeniem z siostrami zakonnymi z różnych zgromadzeń. Czas warsztatów przeplatany był wspólną modlitwą, indywidualnymi i grupowymi zadaniami, a także radosnym czasem rekreacji, by lepiej i głębiej poznać siebie w relacjach z bliźnimi. Uczestniczki mogły spojrzeć na swoją osobę z innej perspektywy. Życzymy wszystkim postulantkom, aby czas spędzony w pallotyńskiej gnieźnieńskiej ostoi obficie owocował w ich życiu.

DNI SKUPIENIA RODZICÓW

27-29 kwietnia 2018

W tych dniach pallotyński „dom pod lasem” w Gnieźnie gościł rodziców postulantek i nowicjuszki na dorocznych dniach skupienia, które w tym roku upłynęły pod znakiem Kościoła. Spotkanie, w którym uczestniczyli rodzice, a także rodzeństwo i krewni postulantek i nowicjuszki rozpoczęło się w piątek wieczorem powitaniem wszystkich. Następnie mogliśmy zasiąść wszyscy do stołu, by przy kawie i herbacie porozmawiać i poznać się. W sobotę centralnym wydarzeniem była Msza Święta w naszej kaplicy, którą celebrował i Słowo Boże skierował do zebranych ks. Dariusz Brzegowy z Tarnowa. On to towarzyszył rodzicom przez te dni. Wygłosił im cztery konferencje o Kościele. W godzinach przedpołudniowych rodzice zostali zaproszeni do obejrzenia sztuki pt. Pierwsza tajemnica chwalebna, w wykonaniu postulantek i nowicjuszki. Po południu był czas dla rodziny. Kolejnym punktem tego dnia była możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Po wspólnym Różańcu w kaplicy wszyscy przeszli do ogrodu i zasiedli w ogrodzie do grilla. Wyjątkowym punktem tego dnia było uczestnictwo w uroczystych Nieszporach ku czci św. Wojciecha w Katedrze Gnieźnieńskiej oraz procesja z relikwiami świętego męczennika z Katedry do Kościoła św. Michała. W niedzielę po Mszy świętej, konferencji i obiedzie wszyscy bardzo zadowoleni i pełni nadziei pożegnali swoje córki i umocnieni Słowem Bożym powrócili do swoich domów. Dni skupienia to dobra okazja do spotkania na modlitwie, ale również budowania wspólnoty i wzajemnego poznania się rodziców.

W PROMIENIACH MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – CZUWANIE W ŁAGIEWNIKACH

14-15 kwietnia 2018

Nie ma chyba w Polsce piękniejszego miejsca, aby zakończyć Tydzień Miłosierdzia, jak łagiewnickie Sanktuarium, stanowiące jakby słońce, z którego wypływają promienie miłości Boga dla naszej ojczyzny i dla całego świata. Nie dziwi zatem fakt, że w połowie kwietnia formacja sióstr Pallotynek (postulat + nowicjat) wyruszyła tam, aby zaczerpnąć nieco promieni radości i przywieźć je do Domu pod Lasem. Zanim jednak siostry dotarły do Łagiewnik, odwiedziły Kalwarię Zebrzydowską. Wędrówka po ścieżkach kalwaryjskich z różańcem w ręku, Eucharystia u stóp Matki Bożej Miłosierdzia i Adoracja Najświętszego Sakramentu były wspaniałym przygotowaniem do nocnego czuwania.

Czytaj więcej...

SACERDOS – CZŁOWIEK BOGA

7-8 kwietnia 2018

W tych dniach formacja Sióstr Pallotynek uczestniczyła w XIX Sympozjum w Konstancinie Jeziornej. Sympozjum zostało zorganizowane przez Instytut Pallottiego. Tytuł wiosennego sympozjum brzmiał: Sacerdos – człowiek Boga. Sympozjum było poświęcone rocznicy święceń kapłańskich naszego Założyciela św. Wincentego Pallottiego. Z okazji zbliżającej się dwusetnej rocznicy święceń Pallottiego (16 maja 1818 r.) pochylaliśmy się nad darem kapłaństwa naszego założyciela.

Pierwszą konferencję wygłosił Generał Księży Pallotynów ks. Jacob Nampudakam SAC. Przedstawił ducha kapłaństwa według św. Wincentego Pallottiego w czterech aspektach:

 • kapłaństwo przeżywane przez Pallottiego;
 • ewangeliczny duch kapłaństwa Pallottiego;
 • kapłaństwo w Kościele i służba dla Kościoła;
 • duszpasterska miłość w realizacji kapłaństwa.

Po konferencji nastąpiła prezentacja książki Sacerdos, do której została dołączona płyta w formacie mp3 z wyborem trzydziestu jeden krótkich rozważań autorstwa św. Wincentego Pallottiego zaczerpniętych z Miesiąca maja dla duchowieństwa. Nagrania te wyrażają myśl samego Pallottiego na temat tożsamości kapłańskiej. W czasie panelu wybrzmiało, że Pallotti był człowiekiem Boga. Człowiek Boga to piękny człowiek, aktywny człowiek, niestrudzony człowiek, człowiek, który nie boi się drugiego człowieka. Pallotti był mistykiem, który odczuwał obecność Boga wszędzie, w każdej osobie, żył misterium paschalnym.

Głównym punktem sobotniego dnia była Msza Święta pod przewodnictwem ks. Zenona Hanasa SAC. Homilię wygłosił ks. Jacob Nampudakam SAC. Wieczorem odbył się premierowy pokaz filmu Tropiąc nieskończoność. Po filmie trwaliśmy na adoracji Najwyższego Kapłana obecnego w Najświętszym Sakramencie. Tak dobiegł końca pierwszy dzień sympozjum.

W niedziele uczestnicy wysłuchali konferencji ks. dr hab. Waldemara Pałęckiego MSF prof. KUL, który przedstawił Liturgię święceń prezbiteratu w czasach Pallottiego w wykładzie Intribo ab altare Dei…

Kolejną konferencję zatytułowaną: Pallotti – pustelnik w mieście wygłosił ks. Artur Stępień SAC. Była to medytacja nad obrazem św. Wincentego Pallottiego. Prelegent przywołał mało znane słowa, jakie Pallotti skierował do mistrzów nowicjatu. Mistrz nowicjatu powinien wpływać na nowicjuszy, by miłowali samotność, by byli pustelnikami w mieście. Święty pragnie połączyć kontemplację z działaniem. Żyć w świecie posiadając jednocześnie klauzurę wewnętrzną, czyli komnatę spotkania z Bogiem w sercu. Pragnie ciszy, zostając w hałasie, w mieście. Bycie pustelnikiem w mieście to szczególne zadanie dla naszej Pallotyńskiej rodziny. Jak mówił prelegent, potrzeba modlitwy i ciszy, potrzeba także kontemplacji, która staje się przynagleniem do działania w świecie. Jezus przychodzi na świat w ciszy łona Maryi i to właśnie Maryja staje się pierwszą Służebnicą Słowa i wzorem dla nas. Ksiądz Artur Stępień porównał miejsce współczesnego pustelnika do bycia w otoczeniu cyklonu. Można być poza, w promieniu cyklonu lub w czwartej strefie, czyli w samym oku cyklonu, gdzie jest cisza i wiatr nie wieje. Prelegent zachęcił uczestników do znalezienia czwartej strefy dla siebie. Zachęcił do bycia pustelnikiem w mieście w samym oku cyklonu, czyli w jego centrum, gdzie jest cisza i spokój. Dopóki tam jesteśmy, nie zagrażają nam niszczycielskie siły świata.

Całe sympozjum zwieńczyła uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Abp. Henryka Hosera SAC. W czasie homilii Kaznodzieja przypomniał nam, iż człowiek świadczący miłosierdzie jest jak świeca, która ogrzewa i daje światło własnym kosztem.

Weekend w Konstancinie-Jeziornej był pięknym spotkaniem pallotyńskiej rodziny i okazją, by na nowo wzbudzić w sobie wielką wdzięczność Bogu za wszystkich kapłanów, a szczególnie za św. Wincentego Pallottiego i naszych Księży Pallotynów.

Postulantka Katarzyna Klebeko

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

 • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
 • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
 • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ