Bóg mnie wybrał...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Możemy porozmawiać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Ufam Mu...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W biegu do Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

To dobra decyzja...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Boża radość...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Jestem piękna dla Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Pan nas posyła...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W każdej sytuacji Pan nam błogosławi...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Panie pomóż mi wybrać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Chcę pójść za Tobą, Panie...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

SZLAKIEM SANKTUARIÓW MARYJNYCH

13 września 2017

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ MIŁOŚCI I POKOJU PANI KUJAW W MARKOWICACH

Wrzesień to nie tylko czas rozpoczęcia roku szkolnego dla dzieci i młodzieży, ale także początek kolejnego roku formacyjnego we wspólnocie Sióstr Pallotynek. Aby jak najowocniej przeżyć ten rok, siostra mistrzyni, nowicjuszka i postulantki postanowiły zawierzyć go Matce Bożej, w tym celu udały się do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach.

Historia Sanktuarium sięga XVII wieku, kiedy to figura Matki Bożej z Dzieciątkiem została przywieziona do Markowic przez bernardyna brata Michała Widzyńskiego. Zakonnik schronił się na dworze państwa Bardzkich w Markowicach podczas epidemii cholery. W tym czasie ciężko chora Marianna, córka państwa Bardzkich, za przyczyną Matki Bożej została cudownie uzdrowiona. W akcie dziękczynienia rodzice wybudowali kościół ku czci Matki Bożej. Wieść o cudzie szybko się rozniosła i do dworu zaczęli przybywać chorzy prosząc o łaskę uzdrowienia (Komisja Biskupia w 1635 roku zbadała 132 przypadki uzdrowień, uznając 32 „za cudowne”, pozostałe za znaki wielkiej łaski Bożej). W 1636 roku wybudowano pierwszą świątynię, w której umieszczono cudowną figurę. Markowice stały się miejscem licznych pielgrzymek.

Uczestniczki pielgrzymki po wspólnej modlitwie i zawierzeniu kolejnego roku formacyjnego przy figurze Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwiedziły zabytkowy kościół i muzeum, znajdujące się przy kościele. W drodze powrotnej zatrzymały się w Mogilnie, gdzie obejrzały pobenedyktyński zespoł klasztorny – najcenniejszy zabytek Mogilna. Obecnie pieczę nad świątynią sprawują Ojcowie Kapucyni. Jeden z braci, pełniąc rolę przewodnika, oprowadził uczestniczki pielgrzymki po kościele i przybliżył historię tego miejsca.

Kościół Św. Jana Apostoła pochodzi z XI w. Był budowany dla benedyktynów jako duża, trójnawowa bazylika z transeptem, prezbiterium zamkniętym absydą oraz jedną wieżą od strony zach. Kościół ten był jednym z najbardziej monumentalnych romańskich założeń architektonicznych w Polsce. Unikatem było dwupoziomowe prezbiterium (obecna krypta wschodnia). W 2. poł. XIII w. kościół został przebudowany w stylu późnoromańskim, przy częściowym użyciu cegieł. W tym też czasie wzgórze otoczono potężnym murem kamiennym. W 2. poł. XIV w. świątynia otrzymała gotyckie sklepienie. W trakcie przebudowy w 2. poł. XVIII w. wprowadzono formy barokowe – zachowane do dzisiaj. W nawie głównej i prezbiterium sklepienie gwiaździste, w nawach bocznych – bardzo rzadko spotykane sklepienie kryształowe z 1. poł. XIV w. Okazały ołtarz rokokowy z 2. poł. XVIII w. w polu środkowym obraz MB Śnieżnej, dzieło warsztatu wielkopolskiego z XVII w.

Od południa przylegają do kościoła dawne zabudowania klasztorne z wirydarzem pośrodku. W wirydarzu umieszczona jest studnia z XI w., gł. 8 m, zasypana w XV w. i odkryta w czasie ostatnich badań.

Spotkanie zakończyło się modlitwą dziękczynną w kapucyńskiej kaplicy.

Pełne ufności, pokoju i radości pątniczki powróciły do Gniezna, aby z Matką Bożą przeżywać kolejny rok formacyjny, a w duchu Ojca Założyciela mogły śmiało powiedzieć: „Jesteśmy pewne, że ten rok będzie owocny, bo zawierzyłyśmy wszystko naszej więcej niż najukochańszej Mamie i wolałybyśmy umrzeć niż tę pewność stracić”.

Agnieszka Pawlak

IMIĘ MARYI PERŁĄ DUSZY

12 września 2017

We wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi każda Siostra Pallotynka obchodzi swoje imieniny. W tym roku był to dzień szczególny nie tylko z tego względu, ale także dlatego, że do naszego Zgromadzenia została przyjęta nowa kandydatka – Katarzyna Klebeko, która w przeddzień Maryjnego święta przeżywała dzień skupienia.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ks. Bp Bogdan Wojtuś. W czasie homilii Celebrans zaznaczył, jak istotne jest znaczenie każdego imienia, gdyż stanowi ono o tożsamości człowieka. Później rozpoczął się obrzęd przyjęcia do postulatu, który zainicjowała S. Ewa Brandt SAC. Postulantka otrzymała krzyż, będący znakiem rozpoczęcia formacji zakonnej. Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup udzielił Katarzynie uroczystego Błogosławieństwa.

Niebawem przyszedł czas na życzenia i radowanie się nowym powołaniem we wspólnocie. Radość przeszła razem z nami do sali teatralnej, gdzie na siostry czekała miła niespodzianka, przygotowana przez najmłodsze mieszkanki „domu pod lasem”. Każda z sióstr mogła usłyszeć nowe znaczenie swojego imienia, ściśle związane z jej osobą.

Życzymy wszystkim Siostrom Pallotynkom i Postulantce Katarzynie, aby Imię Maryi było Perłą duszy o odblasku Trójcy Świętej.

Katarzyna Gruca

POSIEDZENIE U MISTRZYNI ŻYCIA DUCHOWEGO W GOSTYNIU

9 września 2017

Tego dnia Matka Boża Gostyńska, Świętogórska Róża Duchowna zgromadziła w Gostyniu niezwykłych pielgrzymów. Całe sanktuarium zapełniło się osobami życia konsekrowanego z diecezji gnieźnieńskiej, poznańskiej i z okolic. Nasza formacja wraz z delegacją Sióstr Pallotynek wzięła udział w IX Międzyzakonnej Pielgrzymce osób konsekrowanych do Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. Sama inicjatywa pielgrzymki powstała na wzór Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Święty Krzyż.

Spotkanie rozpoczęło się od słów powitania, które skierował ks. Marek Dudek COr - Superior do wszystkich przybyłych pątników. Następnie wszyscy zebrani wspólnie uczcili Najświętszą Maryję Pannę śpiewając Godzinki na Jej część. Po celebracji godzinek nastąpiła konferencja wygłoszona przez ks. dr Wojciecha Rzeszowskiego pt. „Miłosierdzie jest obecne we wszystkim i wszystko jest wielorakim sposobem ujawniania się miłosierdzia”. Na początku konferencji Ksiądz Prelegent nawiązał do Listu Apostolskiego Papieża Franciszka "Misericordia et Misera" i do Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Postawił kilka pytań do refleksji osobistej m.in.: Co pozostało we mnie, w naszych wspólnotach po tym Nadzwyczajnym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia? Czy coś się zmieniło we mnie, w naszych wspólnotach? Czy coś z tego wynika? Czy w naszych wspólnotach można doświadczyć czułej obecności Boga? Czy moje serce jest bliższe sercu Boga? Czy jestem znakiem Bożego Miłosierdzia? Czy miłosierdzie otworzyło moje serce? W swojej konferencji ks. dr Wojciech Rzeszowski przytoczył scenę ewangeliczną z Ewangelii św. Jana (J 8,1-11) o spotkaniu Jezusa z kobietą cudzołożną, której pomaga odkryć własną tożsamość, odzyskać utraconą godność. Miłosierdzie i nędza staje naprzeciw siebie. Większego kontrastu być nie może. Miłosierdzie Jezusa to miłość, która stwarza na nowo. Prelegent podkreślał, że Miłosierdzie jest formą odpowiedzialności Boga za nas, że nie jest uczuciem, ale miłością, która stwarza na nowo, miłością, która może przemienić. Na zakończenie Ksiądz Prelegent zaprosił wszystkich, aby treści usłyszane podczas konferencji stały się osobistą refleksją i modlitwą. Następnie odbyła się indywidualna Adoracja przed Najświętszym Sakramentem, podczas której był czas na przemyślenia, refleksje i zgłębienie treści usłyszanych podczas konferencji. Centralnym punktem programu była Eucharystia koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Biskup Krzysztof Wętkowski, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Biskup podkreślił, że przyszliśmy do Matki, aby dziękować za wiarę, za nasze wspólnoty. Przyszliśmy przepraszać za to wszystko, co było zachwianiem ducha miłości. Przyszliśmy aby prosić za Kościół i świat. Homileta nawiązując do słów Idźcie i głoście skonkretyzował co mamy głosić. Nie chodzi tu tylko o Ewangelię, Boga, charyzmat. Co głosił Jezus? Jakie było Jego nauczanie? Jezus wzywał do nawrócenia. Wzywać do nawrócenia, to wzywać do zaufania Bogu. Mamy nieustannie powracać do źródła. Jezus jest źródłem wody życia. Trzeba nam stanąć w obecności Boga ze swoją biedą i słabością. Przez gąszcz przepisów widzieć człowieka. Odrzucić to, co już jest nam niepotrzebne. Mamy nawracać się. Mszę Świętą wspólnie z bp. Krzysztofem celebrował ks. bp Zdzisław Fortuniak, kapłani oraz ojcowie zakonni. Po udzieleniu błogosławieństwa na zakończenie Eucharystii wszyscy uczestnicy udali się w procesji do grobu Sióstr Zakonnych, które były internowane w czasach PRL-u i wspólnie odmówili modlitwę Anioł Pański. Następnie zebrani przeszli do ogrodów klasztornych, gdzie był przygotowany dla wszystkich poczęstunek obiadowy.

Kolejnym punktem spotkania była modlitwa uwielbienia śpiewem poprowadzona przez zespół Zespół ewangelizacyjny „Eleos” Święta Góra Gostyń, oraz ks. Pawła Bogdanowicza Cor, duszpasterza i opiekuna Zespołu. Następnie zostały odśpiewane Pierwsze Nieszpory z Niedzieli. Na zakończenie pielgrzymki do wszystkich uczestników słowo skierował ks. Biskup Zdzisław Fortuniak, który zaprosił wszystkich za rok do kolejnej, dziesiątej, jubileuszowej pielgrzymki do Matki Bożej Gostyńskiej.

Niech Maryja, Mistrzyni życia duchowego pomoże nam odnowić naszą wiarę i uczy nas zaufania Bogu.


(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z GROTY OBJAWIEŃ NA GARGANO

8 września 2017

Niepokalane Serce Maryi, Tobie się poświęcamy, a Ty Św. Michale Archaniele wspomagaj nas w walce i wstawiaj się u Boga za nami

Tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny formacja pallotyńska udała się do Kościoła parafialnego pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w Gnieźnie, by z kapłanami i wiernymi ponowić Akt Zawierzenia parafii Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt Zawierzenia dokonał się w obecności figury św. Michała Archanioła.

Peregrynująca po Polsce wierna kopia figury św. Michała Archanioła z Groty Objawień na Gargano przez dwa dni gościła w naszej parafii. Z radością wszyscy połączyli swoje głosy z głosem Księcia Niebieskiego i Obrońcy Wiernych, by wychwalać Boga przez Niepokalane Serce Maryi. Następnie wszyscy zgromadzeni w świątyni, pragnący należeć do grona czcicieli św. Michała Archanioła oddali siebie, swoje rodziny, przyjaciół czujnej opiece najwierniejszego Stróża Kościoła. Wpatrując się w figurę św. Michała Archanioła wypowiadali Akt oddania się:

Ciebie dziś obieram za szczególnego Obrońcę i Orędownika…Bądź moją mocą przez całe życie.

Figura Bożego Ministra, to wierna kopia figury wykonanej w 1507 r. przez rzeźbiarza Andreo Contucciego zwanego Sansovino. Figura ma wysokość 130 cm i wykonana została z białego marmuru z Carrary. Przedstawia Księcia wojsk niebieskich w stroju legionisty rzymskiego, pod którego stopami leży pokonany szatan, ukazany pod postacią potwora o twarzy małpy, udzie kozła, pazurach lwa i ogonie węża. Św. Michał przedstawiony jest jako uśmiechnięty młodzieniec o kręconych włosach, w żołnierskiej zbroi, z szerokim, opadającym na ramiona płaszczem.

Na zakończenie nawiedzenia figury obecny Michalita, kapłan Zgromadzenia św. Michała Archanioła dokonał ceremonii błogosławieństwa i nałożenia Szkaplerza św. Michała Archanioła, aby za jego wstawiennictwem i nieustanną pomocą przyjmujący Szkaplerz (w tym nasza postulantka Katarzyna) mogli żyć w świętości.


(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

CAŁUJĄC OBLICZE BOGA

18 czerwca 2017

W tym dniu, Postulantki i Nowicjuszki sióstr pallotynek uczestniczyły w dniu wspólnoty dla wszystkich sióstr Gniezna i okolic. Spotkanie odbyło się w naszym domu przy Hożej 31. Rozpoczęło się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zaproszonym gościem był o. Dariusz Galant z Lubonia, który wygłosił konferencję – zaświadczył jak bardzo Maryja zmieniła jego życie. Ojciec Dariusz przybył z obrazem Matki Bożej, który towarzyszył siostrom w kaplicy podczas modlitwy. Obraz pt. Całując oblicze Boga przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem.

Czytaj więcej...

WYZWOLENIE. REFLEKSJA PRZED PIERWSZĄ PROFESJĄ

„Wyprowadziłem cię, córko z twej niewoli, z tego zamku warownego, któryś sobie postawiła i zamknęła na klucz.”

„Tak, Panie, wysokie mury posiadał ten zamek, grubsze niż to potrzebne. A dla pewności wokół niego wykopałam głęboką fosę, zalaną wodami zazdrości, zaborczości, izolacji, ucieczki. Gdyby tego było mało – wokół twierdzy, w promieniu kilkuset metrów wkopałam miny, postawiłam zasieki, by mnie broniły od innych ludzi. A były nimi: mój gniew, żal, pretensje, urazy. Gdy tylko ktoś próbował się zbliżyć, dochodziło do eksplozji. Niby niewidoczne, ale cały czas aktywne, jak czynny wulkan, reagujący nawet na maleńkie ruchy tektoniczne – czasem wyrzucający gaz, popiół, siarkę, ale im większe poruszenie, tym mocniejsze wybuchy – nawet lawy, zalewające okolicę”.

Czytaj więcej...

MONSTRANCJA FATIMSKA W NASZYM DOMU

Na szlaku „peregrynacji” Monstrancji Fatimskiej znalazł się nasz dom „Pod Lasem”. W dniach 12-13 czerwca 2017 r. gościłyśmy szczególną monstrancję – dar, wotum Polaków dla Fatimy z okazji 100-lecia objawień fatimskich. Dar ten został przygotowany przez Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem i Fundację Aniołów Miłosierdzia.

Czytaj więcej...

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ