CHARYZMAT

O siostrach Pallotynkach

Nasze Zgromadzenie założył święty kapłan Wincenty Pallotti (1795 – 1850), w Rzymie, w pierwszej połowie XIX wieku.

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Jesteśmy włączone w wielkie dzieło św. Wincentego Pallottiego: Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, obok świeckich członków i księży Pallotynów. Nasze zaangażowanie zmierza do uświadomienia ochrzczonym, że każdy jest powołany do apostołowania, rozszerzania wiary, nadziei i miłości.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:
wszystko:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! (AIDG) - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! (ADP) - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! (ASA) - Dla Zbawienia Dusz

 

Naszym wzorem - Jezus Chrystus – Apostoł Ojca Przedwiecznego. Naszą patronką - Maryja – Królowa Apostołów.

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ