Bóg mnie wybrał...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Możemy porozmawiać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Ufam Mu...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W biegu do Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

To dobra decyzja...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Boża radość...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Jestem piękna dla Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Pan nas posyła...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W każdej sytuacji Pan nam błogosławi...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Panie pomóż mi wybrać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Chcę pójść za Tobą, Panie...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

NOWICJAT - TO ETAP INTENSYWNEGO WPROWADZENIA W DUCHOWOŚĆ I ŻYCIE WSPÓLNOTY

W czasie nowicjatu nowicjuszka powinna przede wszystkim poswiecic sie pogłebianiu zycia duchowego.

(ZŻ 130)

  • czas: 2 lata

  •  miejsce: Gniezno

  • strój i znak: I rok: jak w Postulacie, II rok: szary habit i biały welon

ROZPOCZĘCIE:

Czas ten rozpoczyna się prostym nabożeństwem, w czasie którego postulantka otrzymuje tytuł „siostra” i imię Maria. Jej imieniem zakonnym staje się imię ze chrztu w swym pełnym brzmieniu, np. siostra Maria Joanna.

PIERWSZY ROK: KANONICZNY

Służy pogłębieniu życia duchowego oraz relacji z Jezusem. Pod koniec tego czasu odbywa się uroczystość obłóczyn. Nowicjuszka otrzymuje szary habit i biały welon.

DRUGI ROK: APOSTOLSKI

Jest wchodzeniem w doświadczenie apostolstwa Zgromadzenia. Siostry wyjeżdżają na praktyki, by uczestniczyć w życiu wspólnotowym i apostolskim Sióstr Profesek. Dwuletni okres nowicjatu nowicjuszka przeżywa pod opieką Mistrzyni Nowicjatu. Cały ten czas jest przede wszystkim przygotowaniem do złożenia ślubów.

Nowicjuszka:

  •  zapoznaje się z Regułą Zgromadzenia i z teologią życia zakonnego

  •  poznaje istotę ślubów i sposoby ich realizacji w naszej Wspólnocie

[Nowicjuszka] powinna przyswoić sobie biblijno-teologiczne podstawy życia chrześcijańskiego i zakonnego, a zwłaszcza zapoznać się ze szczególnym charyzmatem naszego apostolskiego Zgromadzenia tak, jak został on przedstawiony w Zasadach Życia. Pod koniec nowicjatu [nowicjuszka] powinna osiagnąć taki stopień wiary i dojrzałosci, aby była zdolna w sposób swiadomy i wolny związać się ze Zgromadzeniem poprzez profesję.

(ZŻ 130)

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ