NOWICJAT - TO ETAP INTENSYWNEGO WPROWADZENIA W DUCHOWOŚĆ I ŻYCIE WSPÓLNOTY

W czasie nowicjatu nowicjuszka powinna przede wszystkim poswiecic sie pogłebianiu zycia duchowego.

(ZŻ 130)

  • czas: 2 lata

  •  miejsce: Gniezno

  • strój i znak: I rok: jak w Postulacie, II rok: szary habit i biały welon

ROZPOCZĘCIE:

Czas ten rozpoczyna się prostym nabożeństwem, w czasie którego postulantka otrzymuje tytuł „siostra” i imię Maria. Jej imieniem zakonnym staje się imię ze chrztu w swym pełnym brzmieniu, np. siostra Maria Joanna.

PIERWSZY ROK: KANONICZNY

Służy pogłębieniu życia duchowego oraz relacji z Jezusem. Pod koniec tego czasu odbywa się uroczystość obłóczyn. Nowicjuszka otrzymuje szary habit i biały welon.

DRUGI ROK: APOSTOLSKI

Jest wchodzeniem w doświadczenie apostolstwa Zgromadzenia. Siostry wyjeżdżają na praktyki, by uczestniczyć w życiu wspólnotowym i apostolskim Sióstr Profesek. Dwuletni okres nowicjatu nowicjuszka przeżywa pod opieką Mistrzyni Nowicjatu. Cały ten czas jest przede wszystkim przygotowaniem do złożenia ślubów.

Nowicjuszka:

  •  zapoznaje się z Regułą Zgromadzenia i z teologią życia zakonnego

  •  poznaje istotę ślubów i sposoby ich realizacji w naszej Wspólnocie

[Nowicjuszka] powinna przyswoić sobie biblijno-teologiczne podstawy życia chrześcijańskiego i zakonnego, a zwłaszcza zapoznać się ze szczególnym charyzmatem naszego apostolskiego Zgromadzenia tak, jak został on przedstawiony w Zasadach Życia. Pod koniec nowicjatu [nowicjuszka] powinna osiagnąć taki stopień wiary i dojrzałosci, aby była zdolna w sposób swiadomy i wolny związać się ze Zgromadzeniem poprzez profesję.

(ZŻ 130)

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ