EPIFANIA - CO TO TAKIEGO?

Oktawa Epifanii to symfonia Pallottiego o budowaniu jedności Kościoła. Rzeczywiście, w eklezjalnym świecie XIX wieku Pallotti zaprasza do przejścia ponad podziałami, współzawodnictwem i zazdrością. Zachęca do „świętowania rozmaitości” i „jedności w różnorodności”. „Trzeba się starać – pisał Don Vincenzo, aby (…) w każdym mieście, kraju, regionie, zamku i miejscowości urządzano świętą Oktawę Objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. (…) Należy dołożyć starań, aby Oktawa wypadła możliwie jak najuroczyściej i by ukazała drogocenną rozmaitość, jaką jest przyozdobiony Kościół święty”.

Czytaj więcej...

DZIECIOM O ŚW. WINCENTYM PALLOTTIM

Kochane dzieci, wyobraźcie sobie bardzo stare miasto. Wąskie uliczki, stare domy. Jesteśmy w Rzymie. Wehikuł czasu przenosi nas dwieście lat wstecz. Nie ma jeszcze na świecie samochodów, telefonów, internetu i wielu innych rzeczy. Ludzie oświetlają swoje domy świecami… Ulicami jeżdżą dorożki, panie noszą długie suknie, a panowie wysokie kapelusze.

Czytaj więcej...

ŚWIĘTY WINCENTY PALLOTTI - ZAPALENIEC PEŁEN WIARY

ŚWIĘTY WINCENTY PALLOTTI - ZWIASTUN PRZYSZŁOŚCI

KANONIZACJA ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ