SYMPOZJUM (28-29 listopada 2015)

SYMPOZJUM

W dniach 28-29 listopada 2015 roku s. now. Justyna Radulska oraz postulantka Monika Graw wraz z s. Jolantą Groszczyk i s. Zofią Świątkowską wzięły udział w XVI Sympozjum zorganizowanym przez Instytut Pallottiego w Konstancinie-Jeziornej.

 

Tegoroczne jesienne sympozjum przeżywane było pod hasłem: Mistyczna droga Pallottiego. Była to pierwsza część dyptyku. Druga część odbędzie się 9-10 kwietnia 2016 r. Specjalnym gościem zaproszonym przez Krajową Radę Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (ZAK) w Polsce była Donatella Acerbi, Przewodnicząca Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK, która spotkała się z członkami Rodziny pallotyńskiej oraz przyjaciółmi i sympatykami św. Wincentego Pallottiego. W czasie niedzielnej Mszy Świętej 13 osób w jej obecności złożyło swój akt zaangażowania apostolskiego w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło 240 osób – księża, siostry i świeccy.

 

Podczas sesji wykładów wystąpiło czterech prelegentów. W sobotę wygłoszone zostały dwie prelekcje filozoficzno-teologiczne wprowadzające do mistyki Pallottiego. Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Artur Andrzejuk, z wykładem „Filozoficzne aspekty mistyki”. Drugi wykład pt. „Mistyka chrześcijańska” wygłosił ks. dr Andrzej Zelek SAC. Następnego dnia prelegenci w swoich wystąpieniach starali się ukazać czy istnieje język mistyki Pallottiego? Wykład pt. „Wyrazić niewyrażalne. O Języku mistyki Pallottiego” przedstawiła s. Monika Cecot SAC. Drugą prelekcję pt. „Droga doskonałości według św. Wincentego Pallottiego” wygłosił ks. mgr lic. Dariusz Przybyszewski SAC.


 

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ