PRZEŻYJ RODZINNIE WIELKI POST

Gdyby Jezus, drogi mój bracie, umarł jedynie dla zbawienia ciebie, pozostawiając innych w stanie pierwotnej ruiny, jakże wiele byłbyś Mu winien! Pojmujesz jednak chyba, że większe zobowiązanie względem Niego wypływa z faktu, iż umarł dla zbawienia wszystkich ludzi. Gdyby oddał życie jedynie za ciebie, jakim bólem dla ciebie byłaby świadomość, że twoi bliscy, rodzice, rodzeństwo i przyjaciele zostaną potępieni i że ty po tym życiu będziesz na wieki od nich odłączony! Gdybyś z całą rodziną był niewolnikiem, a ktoś wyzwolił jedynie ciebie, jakbyś go błagał, aby wraz z tobą wykupił także twoich rodziców i rodzeństwo! I jakbyś mu dziękował, gdyby tego dokonał, aby cię zadowolić!

Mów więc do Jezusa: O mój słodki Odkupicielu, tego wszystkiego dokonałeś dla mnie, chociaż Cię o to nie prosiłem. Nie tylko wykupiłeś od śmierci za cenę swojej krwi mnie samego, ale także moich krewnych i przyjaciół, tak że mogę ufać, iż wraz z nimi na zawsze cieszyć się będę rajem. Panie, już teraz dziękuję Ci i miłuję Cię, a mam nadzieję dziękować Ci i miłować Cię na wieki w owej ojczyźnie szczęśliwej. (św. Alfons Maria Liguori)

Sięgając pamięcią do lat dziecięcych i do rodzinnego domu przypominam sobie okresy Wielkiego Postu:

  • Wspólne chodzenie z rodzicami i rodzeństwem na nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali;
  • w Środę Popielcową i Wielki Piątek post o chlebie i wodzie… ewentualnie na obiad ziemniaki w mundurkach i śledzie (na których sam widok odechciewało się jedzenia);
  • telewizor przykryty białym obrusem, aby nikogo nie kusiło do oglądania;
  • i… papierowe skarbonki, do których zbierało się groszaki z jałmużną dla ubogich.

Patrząc z perspektywy czasu, myślę, że to, co najpiękniejsze – to RODZINNE przeżywanie tego wyjątkowego okresu, by móc później RAZEM świętować radość Zmartwychwstania. I do tego, z moimi współsiostrami, pragniemy zachęcić Was kochani nasi przyjaciele i goście naszej Internetowej strony. Zachęcamy do przeżycia tegorocznego Wielkiego Postu RAZEM z Rodziną, ze Wspólnotą, z tymi, których kochacie…

Chciałybyśmy także podzielić się kilkoma postanowieniami (Załącznik nr 1), które będziemy praktykowały w czasie wielkopostnych dni, być może propozycje te, staną się dla kogoś inspiracją. Zachęcamy także do praktyki św. Wincentego Pallottiego: do rozważania Zegara Męki Pańskiej (Załącznik nr 2). Warto w różnych momentach dnia zwracać myśli ku Chrystusowi z wdzięcznością za Jego nieskończoną miłość.

Życzymy, aby ten Wielki Post był przeżyty RODZINNIE!

Nowicjuszka s. Agnieszka Pawlak


NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ