INNEGO POCIESZYCIELA DAM WAM

24 lutego 2019

Tego dnia w Domu „Pod Lasem” na Hożej odbył się międzyzakonny dzień skupienia dla sióstr z Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w którym uczestniczyła również formacja sióstr Pallotynek.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną Koronką do Bożego Miłosierdzia, po której konferencję wygłosił o. Franciszek Chodkowski OFM. Tematem był Duch Święty, jako Pocieszyciel. Jak nas pociesza? Ojciec podkreślał, że Duch Święty sam w sobie jest Pociechą, Pocieszeniem, Słodkim Gościem Duszy, Dyskretnym Gościem, Adwokatem, Rozmówcą, Cudownym Doradcą, Przyjacielem. Nasza słabość, samotność może stać się obecnością Ducha Świętego. Jego rola polega na tym, że nakłania nas do przyjęcia, zrozumienia i życia tym, czego uczył nas Jezus. Przez Ducha Świętego rozlała się w nas miłość Boża. Jest ona nie tylko darem, ale także zadaniem. Przyjmując ten dar, jesteśmy zobowiązani przekazywać go dalej, abyśmy sami pocieszali tych, którzy tego potrzebują. Abyśmy pocieszali pociechą Boską, a nie ludzką. Ojciec Franciszek zachęcał do stawania się parakletami dla ludzi wokół nas i przytoczył fragment z modlitwy św. Franciszka zamieszczonej poniżej.

Po konferencji przyszedł czas na osobistą rozmowę z Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie, a następnie wspólna modlitwa Brewiarzowa. Całość zakończyła się poczęstunkiem i rozmowami w refektarzu.

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju;
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje zwątpienie;

nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;

albowiem dając – otrzymujemy;
wybaczając – zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Jezusa Chrystusa. Pana naszego. (św. Franciszek z Asyżu)

postulantka Katarzyna Klebeko

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ