DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO W ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ I 70-TA ROCZNICA INGRESU PRYMASA TYSIĄCLECIA

W niedzielę 3 lutego 2019 r. delegacja Sióstr Pallotynek i nasza pallotyńska formacja uczestniczyła wraz z licznie zebranymi osobami życia konsekrowanego, kapłanami, seminarzystami w Dniu Życia Konsekrowanego. Uroczystości rozpoczęły się w katedrze gnieźnieńskiej. Mszy Świętej przewodniczył i homilię do zebranych wiernych oraz do odbiorców TV Polonia wygłosił ks. bp Krzysztof Wętkowski. Podczas Eucharystii składano Bogu dziękczynienie za dar życia i powołania sióstr i braci zakonnych w nawiązaniu do ustanowionego przez papieża Jana Pawła II Dnia Życia Osób Konsekrowanych. W dziękczynienie wpisała się także 70-ta rocznica ingresu Prymasa Tysiąclecia do katedry gnieźnieńskiej. Wśród uczestników liturgii nie zabrakło przedstawicieli osób konsekrowanych z Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz grona nauczycieli i uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Podczas homilii ks. bp Krzysztof Wętkowski ukazał dwa Autorytety – dwóch Nauczycieli Prawdy: Jezusa i kard. Stefana Wyszyńskiego. Czego nas uczą?

  • Istnieje Prawda obiektywna (choć dziś wielu uznaje prawdę relatywną)
  • Jezusa nie można zawłaszczyć tylko dla siebie, przyszedł On do każdego człowieka
  • Wolność ma swoją cenę (niepopularności, cierpienia)
  • Cała praca duszpasterska Kościoła sprowadza się do poznania Prawdy i towarzyszenia ludziom w bólu przyjmowania tej Prawdy, Jej zrozumienia i życia wg Niej
  • Umiejętności przekazywania Prawdy z miłością
  • Podejścia pełnego szacunku i miłości do swoich rodaków (nawet gdy są oni przeciwnikami, prześladowcami).

Ks. Biskup podkreślił, że klucz do zrozumienia takiej postawy znajduje się w Hymnie o miłości. Następnie zachęcił słuchaczy do dokonania pewnego eksperymentu: do przeczytania tego hymnu, wstawiając zamiast słowa miłość imię Jezus.

Na koniec ks. Biskup podziękował osobom konsekrowanym za ich modlitwę i pracę oraz zachęcił do dawania świadectwa, nawiązując do historii, w której odnowa życia w Kościele przychodziła dzięki odnowie życia zakonnego. W słowach księdza Biskupa – Duch Święty na szczęście nie podróżuje po torach kolejowych, ale wieje kędy chce. Odnowa przyjdzie, ale nie wiadomo skąd… Na pewno przyjdzie… – zawierała się także zachęta do maksymalizmu, do podjęcia działań ożywiających wiarę i rozpalających miłość Boga w Kościele dla ludzi święckich.

Po homilii miało miejsce odnowienie ślubów zakonnych przez osoby konsekrowane. Całą liturgię uświetnił niezwykłym śpiewem Chór Prymasowski.

Wszystkim osobom konsekrowanym życzymy wytrwałości na drodze rad ewangelicznych i dojścia, z pomocą Matki Bożej – Róży Duchownej, do takiej doskonałości, aby w Hymnie o miłości mogły w miejsce słowa miłość wstawić swoje imię.

Nowicjuszka Agnieszka Pawlak
Zdjęcia z Katedry: J. Andrzejewski


(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ