ŚWIADECTWO 3

Tegoroczne Pallotyńskie Czuwanie Młodych było dla mnie nowym i zarazem bardzo ciekawym doświadczeniem. Po raz pierwszy mogłam wziąć udział w tym przedsięwzięciu, które zwołuje na jeden wieczór rzesze młodych chcących budować Pallotyńską wspólnotę i być bliżej Boga.

Najbardziej w pamięci wyryły mi się emocje, które towarzyszyły wszystkim zebranym podczas koncertu Pallotyńskiej Diakonii Muzycznej. Moc i słowa wykonywanych pieśni miały w sobie cos takiego, że człowiek nie potrafił siedzieć i tylko biernie uczestniczyć w występie. Każdy przez wykonywaną muzykę brał aktywny udział włączając się w śpiew i taniec. Było to dla mnie niesamowite doświadczenie.

Bardzo mi się także podobało już samo czuwanie w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Tamtejsza atmosfera i zaangażowanie w modlitwę zebranych, bardzo pomagało w modlitwie, ale także w refleksji nad swoim podejściem do wiary i wielu innych przemyśleń.

Także głoszone podczas spotkania konferencje dawały kolejny pretekst żeby zastanowić się nad samym sobą i tym jak chwalę Boga poprzez swoje życie. Uczestnictwo w tym czuwaniu bardzo pomogło mi i myślę, że jeszcze wielu innym uczestnikom w pogłębieniu swojej więzi z Bogiem i znalezieniu sposobu na wychwalanie Boga poprzez własne życie.

Małgorzata Danielewska

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ