Bóg mnie wybrał...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Możemy porozmawiać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Ufam Mu...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W biegu do Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

To dobra decyzja...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Boża radość...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Jestem piękna dla Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Pan nas posyła...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W każdej sytuacji Pan nam błogosławi...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Panie pomóż mi wybrać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Chcę pójść za Tobą, Panie...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

ŚWIADECTWO 3

Tegoroczne Pallotyńskie Czuwanie Młodych było dla mnie nowym i zarazem bardzo ciekawym doświadczeniem. Po raz pierwszy mogłam wziąć udział w tym przedsięwzięciu, które zwołuje na jeden wieczór rzesze młodych chcących budować Pallotyńską wspólnotę i być bliżej Boga.

Najbardziej w pamięci wyryły mi się emocje, które towarzyszyły wszystkim zebranym podczas koncertu Pallotyńskiej Diakonii Muzycznej. Moc i słowa wykonywanych pieśni miały w sobie cos takiego, że człowiek nie potrafił siedzieć i tylko biernie uczestniczyć w występie. Każdy przez wykonywaną muzykę brał aktywny udział włączając się w śpiew i taniec. Było to dla mnie niesamowite doświadczenie.

Bardzo mi się także podobało już samo czuwanie w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Tamtejsza atmosfera i zaangażowanie w modlitwę zebranych, bardzo pomagało w modlitwie, ale także w refleksji nad swoim podejściem do wiary i wielu innych przemyśleń.

Także głoszone podczas spotkania konferencje dawały kolejny pretekst żeby zastanowić się nad samym sobą i tym jak chwalę Boga poprzez swoje życie. Uczestnictwo w tym czuwaniu bardzo pomogło mi i myślę, że jeszcze wielu innym uczestnikom w pogłębieniu swojej więzi z Bogiem i znalezieniu sposobu na wychwalanie Boga poprzez własne życie.

Małgorzata Danielewska

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ