Bóg mnie wybrał...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Możemy porozmawiać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Ufam Mu...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W biegu do Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

To dobra decyzja...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Boża radość...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Jestem piękna dla Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Pan nas posyła...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W każdej sytuacji Pan nam błogosławi...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Panie pomóż mi wybrać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Chcę pójść za Tobą, Panie...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

ADWENTOWA ROZMOWA DUSZY Z MARYJĄ

Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie Mk 13,33

Dusza: Maryjo, Matko Adwentowego Oczekiwania, powiedz mi, co to znaczy czuwać?

Maryja: Czuwać to być przygotowanym na spotkanie z Moim Synem, być gotowym na Jego powrót. W każdym miejscu, w każdym czasie, w każdych warunkach, w każdej sytuacji.

Jeśli czekasz na Ukochanego Jezusa to zawsze, nawet w najtrudniejszych momentach, będziesz mieć się dobrze, bo kto jest z Moim Synem, zawsze ma się dobrze.

Dusza: Jak mam czuwać?

Maryja: Czyń wszystko, co powie ci Ojciec Przedwieczny, który cię stworzył; wszystko, co powie ci Jezus, który dla ciebie przyszedł na świat; wszystko, co powie ci Duch Święty, który wypełnia cię łaską. Zawsze stawiaj sobie Boga przed oczy. Módl się w każdym czasie. Rozważaj Słowa Pańskie, bo to wypróbowane srebro. Nieustannie się raduj, ufaj Jezusowi, powierzaj Mu swoją drogę, a On sam będzie działał.

Dusza: Najdroższa Mamo, chronię się w cieniu Boga, lecz nie rozumiem bólu, jakiego doświadczam. Tęsknię za Jezusem, a jednak często nie widzę światła w cierpieniu…

Maryja: Bóg cię podtrzyma, nie dopuści, byś się zachwiał. Jesteś źrenicą Jego oka. On zna każdy Twój krok. Nie ma łzy, której Bóg by nie widział. Moje Drogie Dziecko, pamiętaj, że to, co po ludzku wydaje się beznadziejne, może być nadzwyczaj optymistyczne dla Boga. Czuwać to także być gotowym cierpieć razem z Moim Synem, razem ze Mną; bo kochając, nie można żyć bez bólu.

Uważajcie na siebie! […] Czuwajcie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym Łk 21,36

Dusza: Maryjo, kto może stanąć przed Jezusem?

Maryja: Ten, kto ma czyste serce. On mówi: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Mój Syn chce ci powiedzieć, abyś uważał na siebie, lecz także byś uważał na innych, troszczył się o nich; a to oznacza tak starać się o zbawienie bliźnich, jak o swoje.

Dusza: Co mogę zrobić dla bliźnich?

Maryja: Bądź wdzięczny i wołaj za braćmi. Czuwać to świadomie przeżywać choćby najmniejszą chwilę życia, dlatego nie ustawaj w służbie bliźnim. Znoś wszystko z miłością, wykorzystaj każde cierpienie, każdy ból, każde upokorzenie, każdy niesprawiedliwy osąd, każde niezrozumienie – i wszystko ofiaruj za tych, których Bóg stawia na Twojej drodze.

Czuwajcie […], by niespodziewanie przyszedłszy, nie zastał was śpiących Mk 13, 36

Maryja: Umiłowana Duszo, pragnę prosić cię, abyś czuwała szczególnie w intencji osób, których serca są uśpione i nie chcą się obudzić; żyją jakby Boga nie było. Niech twoje czuwanie stanie się ich czuwaniem. Swoją gotowością wynagradzaj za ich grzechy. Mój Jezus pragnie obudzić, przywrócić do życia serca, martwe przez grzech.

Dusza: Maryjo, z radością oddaję ci moją gotowość i czuwanie za nawrócenie grzeszników.

Maryja: Potrzebuję twojego czuwania, by zanieść je Trójcy Przenajświętszej. Córko, wierz tylko, a Nieskończenie miłujący Bóg obudzi najbardziej skamieniałe serce. Wtedy razem z tobą będą oczekiwać na przyjście Mojego Syna.

Dusza: Maryjo, ukryj mnie w swoim łonie, w Sercu Jezusa, pod osłoną Ducha Świętego, w ręku Boga Ojca.

Maryja: Jesteś we mnie, a Ja w tobie, to znaczy Bóg jest w tobie, a ty w Nim. Gdzie Bóg, tam i Ja jestem. Oczekuj Go z tęsknotą, a On przyjdzie, choć nie wiesz, kiedy. Jezus przyjdzie, a z Nim Ja, twoja Matka, Wszyscy Aniołowie i Święci.

Oto Pan Bóg przyjdzie

Z rzeszą świętych k’nam przybędzie:

Wielka światłość w dzień ów będzie. Alleluja, Alleluja

Katarzyna Gruca

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ