Bóg mnie wybrał...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Możemy porozmawiać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Ufam Mu...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W biegu do Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

To dobra decyzja...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Boża radość...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Jestem piękna dla Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Pan nas posyła...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W każdej sytuacji Pan nam błogosławi...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Panie pomóż mi wybrać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Chcę pójść za Tobą, Panie...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

SZLAKIEM SANKTUARIÓW MARYJNYCH

13 września 2017

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ MIŁOŚCI I POKOJU PANI KUJAW W MARKOWICACH

Wrzesień to nie tylko czas rozpoczęcia roku szkolnego dla dzieci i młodzieży, ale także początek kolejnego roku formacyjnego we wspólnocie Sióstr Pallotynek. Aby jak najowocniej przeżyć ten rok, siostra mistrzyni, nowicjuszka i postulantki postanowiły zawierzyć go Matce Bożej, w tym celu udały się do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach.

Historia Sanktuarium sięga XVII wieku, kiedy to figura Matki Bożej z Dzieciątkiem została przywieziona do Markowic przez bernardyna brata Michała Widzyńskiego. Zakonnik schronił się na dworze państwa Bardzkich w Markowicach podczas epidemii cholery. W tym czasie ciężko chora Marianna, córka państwa Bardzkich, za przyczyną Matki Bożej została cudownie uzdrowiona. W akcie dziękczynienia rodzice wybudowali kościół ku czci Matki Bożej. Wieść o cudzie szybko się rozniosła i do dworu zaczęli przybywać chorzy prosząc o łaskę uzdrowienia (Komisja Biskupia w 1635 roku zbadała 132 przypadki uzdrowień, uznając 32 „za cudowne”, pozostałe za znaki wielkiej łaski Bożej). W 1636 roku wybudowano pierwszą świątynię, w której umieszczono cudowną figurę. Markowice stały się miejscem licznych pielgrzymek.

Uczestniczki pielgrzymki po wspólnej modlitwie i zawierzeniu kolejnego roku formacyjnego przy figurze Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwiedziły zabytkowy kościół i muzeum, znajdujące się przy kościele. W drodze powrotnej zatrzymały się w Mogilnie, gdzie obejrzały pobenedyktyński zespoł klasztorny – najcenniejszy zabytek Mogilna. Obecnie pieczę nad świątynią sprawują Ojcowie Kapucyni. Jeden z braci, pełniąc rolę przewodnika, oprowadził uczestniczki pielgrzymki po kościele i przybliżył historię tego miejsca.

Kościół Św. Jana Apostoła pochodzi z XI w. Był budowany dla benedyktynów jako duża, trójnawowa bazylika z transeptem, prezbiterium zamkniętym absydą oraz jedną wieżą od strony zach. Kościół ten był jednym z najbardziej monumentalnych romańskich założeń architektonicznych w Polsce. Unikatem było dwupoziomowe prezbiterium (obecna krypta wschodnia). W 2. poł. XIII w. kościół został przebudowany w stylu późnoromańskim, przy częściowym użyciu cegieł. W tym też czasie wzgórze otoczono potężnym murem kamiennym. W 2. poł. XIV w. świątynia otrzymała gotyckie sklepienie. W trakcie przebudowy w 2. poł. XVIII w. wprowadzono formy barokowe – zachowane do dzisiaj. W nawie głównej i prezbiterium sklepienie gwiaździste, w nawach bocznych – bardzo rzadko spotykane sklepienie kryształowe z 1. poł. XIV w. Okazały ołtarz rokokowy z 2. poł. XVIII w. w polu środkowym obraz MB Śnieżnej, dzieło warsztatu wielkopolskiego z XVII w.

Od południa przylegają do kościoła dawne zabudowania klasztorne z wirydarzem pośrodku. W wirydarzu umieszczona jest studnia z XI w., gł. 8 m, zasypana w XV w. i odkryta w czasie ostatnich badań.

Spotkanie zakończyło się modlitwą dziękczynną w kapucyńskiej kaplicy.

Pełne ufności, pokoju i radości pątniczki powróciły do Gniezna, aby z Matką Bożą przeżywać kolejny rok formacyjny, a w duchu Ojca Założyciela mogły śmiało powiedzieć: „Jesteśmy pewne, że ten rok będzie owocny, bo zawierzyłyśmy wszystko naszej więcej niż najukochańszej Mamie i wolałybyśmy umrzeć niż tę pewność stracić”.

Agnieszka Pawlak

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ