Bóg mnie wybrał...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Możemy porozmawiać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Ufam Mu...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W biegu do Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

To dobra decyzja...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Boża radość...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Jestem piękna dla Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Pan nas posyła...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W każdej sytuacji Pan nam błogosławi...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Panie pomóż mi wybrać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Chcę pójść za Tobą, Panie...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

POSIEDZENIE U MISTRZYNI ŻYCIA DUCHOWEGO W GOSTYNIU

9 września 2017

Tego dnia Matka Boża Gostyńska, Świętogórska Róża Duchowna zgromadziła w Gostyniu niezwykłych pielgrzymów. Całe sanktuarium zapełniło się osobami życia konsekrowanego z diecezji gnieźnieńskiej, poznańskiej i z okolic. Nasza formacja wraz z delegacją Sióstr Pallotynek wzięła udział w IX Międzyzakonnej Pielgrzymce osób konsekrowanych do Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. Sama inicjatywa pielgrzymki powstała na wzór Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Święty Krzyż.

Spotkanie rozpoczęło się od słów powitania, które skierował ks. Marek Dudek COr - Superior do wszystkich przybyłych pątników. Następnie wszyscy zebrani wspólnie uczcili Najświętszą Maryję Pannę śpiewając Godzinki na Jej część. Po celebracji godzinek nastąpiła konferencja wygłoszona przez ks. dr Wojciecha Rzeszowskiego pt. „Miłosierdzie jest obecne we wszystkim i wszystko jest wielorakim sposobem ujawniania się miłosierdzia”. Na początku konferencji Ksiądz Prelegent nawiązał do Listu Apostolskiego Papieża Franciszka "Misericordia et Misera" i do Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Postawił kilka pytań do refleksji osobistej m.in.: Co pozostało we mnie, w naszych wspólnotach po tym Nadzwyczajnym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia? Czy coś się zmieniło we mnie, w naszych wspólnotach? Czy coś z tego wynika? Czy w naszych wspólnotach można doświadczyć czułej obecności Boga? Czy moje serce jest bliższe sercu Boga? Czy jestem znakiem Bożego Miłosierdzia? Czy miłosierdzie otworzyło moje serce? W swojej konferencji ks. dr Wojciech Rzeszowski przytoczył scenę ewangeliczną z Ewangelii św. Jana (J 8,1-11) o spotkaniu Jezusa z kobietą cudzołożną, której pomaga odkryć własną tożsamość, odzyskać utraconą godność. Miłosierdzie i nędza staje naprzeciw siebie. Większego kontrastu być nie może. Miłosierdzie Jezusa to miłość, która stwarza na nowo. Prelegent podkreślał, że Miłosierdzie jest formą odpowiedzialności Boga za nas, że nie jest uczuciem, ale miłością, która stwarza na nowo, miłością, która może przemienić. Na zakończenie Ksiądz Prelegent zaprosił wszystkich, aby treści usłyszane podczas konferencji stały się osobistą refleksją i modlitwą. Następnie odbyła się indywidualna Adoracja przed Najświętszym Sakramentem, podczas której był czas na przemyślenia, refleksje i zgłębienie treści usłyszanych podczas konferencji. Centralnym punktem programu była Eucharystia koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Biskup Krzysztof Wętkowski, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Biskup podkreślił, że przyszliśmy do Matki, aby dziękować za wiarę, za nasze wspólnoty. Przyszliśmy przepraszać za to wszystko, co było zachwianiem ducha miłości. Przyszliśmy aby prosić za Kościół i świat. Homileta nawiązując do słów Idźcie i głoście skonkretyzował co mamy głosić. Nie chodzi tu tylko o Ewangelię, Boga, charyzmat. Co głosił Jezus? Jakie było Jego nauczanie? Jezus wzywał do nawrócenia. Wzywać do nawrócenia, to wzywać do zaufania Bogu. Mamy nieustannie powracać do źródła. Jezus jest źródłem wody życia. Trzeba nam stanąć w obecności Boga ze swoją biedą i słabością. Przez gąszcz przepisów widzieć człowieka. Odrzucić to, co już jest nam niepotrzebne. Mamy nawracać się. Mszę Świętą wspólnie z bp. Krzysztofem celebrował ks. bp Zdzisław Fortuniak, kapłani oraz ojcowie zakonni. Po udzieleniu błogosławieństwa na zakończenie Eucharystii wszyscy uczestnicy udali się w procesji do grobu Sióstr Zakonnych, które były internowane w czasach PRL-u i wspólnie odmówili modlitwę Anioł Pański. Następnie zebrani przeszli do ogrodów klasztornych, gdzie był przygotowany dla wszystkich poczęstunek obiadowy.

Kolejnym punktem spotkania była modlitwa uwielbienia śpiewem poprowadzona przez zespół Zespół ewangelizacyjny „Eleos” Święta Góra Gostyń, oraz ks. Pawła Bogdanowicza Cor, duszpasterza i opiekuna Zespołu. Następnie zostały odśpiewane Pierwsze Nieszpory z Niedzieli. Na zakończenie pielgrzymki do wszystkich uczestników słowo skierował ks. Biskup Zdzisław Fortuniak, który zaprosił wszystkich za rok do kolejnej, dziesiątej, jubileuszowej pielgrzymki do Matki Bożej Gostyńskiej.

Niech Maryja, Mistrzyni życia duchowego pomoże nam odnowić naszą wiarę i uczy nas zaufania Bogu.


(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ