Bóg mnie wybrał...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Możemy porozmawiać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Ufam Mu...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W biegu do Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

To dobra decyzja...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Boża radość...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Jestem piękna dla Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Pan nas posyła...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W każdej sytuacji Pan nam błogosławi...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Panie pomóż mi wybrać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Chcę pójść za Tobą, Panie...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

PIERWSZA PROFESJA ZAKONNA S. M. JUSTYNY

Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź!

(Pnp 2, 10)

W formule ślubów Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego znajdują się następujące słowa: W tej Wspólnocie staję do dyspozycji Kościoła. Są one odpowiedzią-pieczęcią na Boże zaproszenie do służby w Zgromadzeniu Sióstr Pallotynek. W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła w gnieźnieńskiej kaplicy Domu pod lasem słowa te po raz pierwszy wypowiedziała S. M. Justyna Radulska. Radosne świętowanie Pierwszej Profesji zakonnej poprzedziły tygodniowe rekolekcje ze Słowem Bożym – prowadzone przez Ks. Krzysztofa Gajosa SAC – a także odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i poświęcenie stroju zakonnego.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Bp Bogdan Wojtuś. Po pozdrowieniu celebransa rodzice pobłogosławili Siostrę Justynę. Przywołując słowa Boga przeznaczone dla narodu wybranego: Umiłowałem Cię miłością odwieczną (por. Jr 31, 3), Ksiądz Biskup zaznaczył, że są one dziś szczególnie skierowane do Nowicjuszki mającej złożyć śluby. Po uroczystej modlitwie hymnem do Ducha Świętego w obecności Siostry Przełożonej Prowincjalnej Mirosławy Włodarczyk SAC i towarzyszących jej świadków nastąpił obrzęd pierwszej profesji. Następnie Ksiądz Biskup odmówił błogosławieństwo związane ze złożeniem ślubów, a Siostra Mistrzyni zmieniła welon Neoprofesce: z białego na czarny, ozdobiony pięcioma szkarłatnymi różami. Róże są symbolem Najświętszych Ran Pana Jezusa, które od tej pory ma szczególnie nosić w swoim sercu i w całym życiu S. Justyna. Ostatnim elementem obrzędu było wręczenie krzyża oraz Zasad Życia.

W uroczystości, poza najbliższą rodziną Neoprofeski, uczestniczyło wielu gości, w tym kapłani posługujący wspólnocie zakonnej i współsiostry z Polskiej Prowincji. Po Eucharystii i życzeniach wszyscy zasiedli do wspólnego stołu, aby przedłużyć radosne świętowanie.

Z zachodem słońca Siostra Justyna razem z rodziną wyruszyła na wypoczynek (można powiedzieć: „miesiąc miodowy” w Sercu Jezusa Oblubieńca J ). Życzymy, by z pomocą Ducha Świętego, za wstawiennictwem Maryi, Królowej Apostołów i św. Wincentego Pallottiego, osiągnęła Siostra doskonałą miłość.

Niech Pan Bóg Siostrę błogosławi, strzeże i zachowa na życie wieczne! AIDG!

Katarzyna Gruca

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ