Bóg mnie wybrał...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Możemy porozmawiać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Ufam Mu...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W biegu do Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

To dobra decyzja...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Boża radość...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Jestem piękna dla Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Pan nas posyła...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W każdej sytuacji Pan nam błogosławi...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Panie pomóż mi wybrać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Chcę pójść za Tobą, Panie...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

WITAJCIE WAKACJE

CZYLI ZAKOŃCZENIE ROKU 2016/2017 W MIĘDZYZAKONNYM OŚRODKU FORMACJI POCZĄTKOWEJ

Dnia 30 maja odbyło się Zakończenie Roku w Międzyzakonnym Ośrodku Formacji Początkowej w Morasku. Na początku postulantki z pięciu Zgromadzeń zakonnych (Uczennice Krzyża, Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, Serafitki, Zmartwychwstanki i Pallotynki) dzieliły się doświadczeniem całego roku. Podczas podsumowania uczestniczki doceniły nie tylko wysoki poziom merytoryczny i wymiar pragmatyczny wykładów, ale również możliwość poznania różnych charyzmatów oraz nawiązania nowych relacji. Ponadto wyraziły wdzięczność, że w ramach formacji mogły uczestniczyć w warsztatach integracyjnych i warsztatach komunikacji oraz wspólnie przygotować jasełka.

Centralnym punktem spotkania była Msza Święta, w czasie której płomienną homilię wygłosił ks. Andrzej Magdziarz – liturgista. Kapłan zwrócił uwagę, że dla trwania w życiu konsekrowanym konieczna jest Liturgia, Eucharystia. Mówił: jeżeli Msza nie będzie na I miejscu, to przegramy powołanie. Przestrzegał przed niebezpieczeństwem aktywizmu. Porównał Eucharystię do papierka lakmusowego świętości życia człowieka. Wzywał do walki o przeżywanie liturgii, Mszy Świętej, brewiarza, spowiedzi, aby nie stały się zwykłym elementem dnia. Na koniec podkreślił, że kapłani i siostry zakonne są na pierwszej linii frontu i że nie jesteśmy powołani do przeciętności, ale do gorliwości w Duchu Świętym.

Po części oficjalnej nastąpiło wspólne spotkanie przy grillu przygotowanym przez Siostry Misjonarki. Postulantki przedstawiły skecz nawiązujący do życia wykładowego w Morasku. Czas upłynął niezwykle szybko, podobnie, jak szybko minął cały rok AD 2016/2017.

Wykładowcom życzymy wielu sił, aby z innymi mogli dzielić się swoim bogatym doświadczeniem i mądrością; Mistrzyniom – nieustannego otwarcia na Ducha Świętego w prowadzeniu podopiecznych, a postulantkom – aby ten rok formacji i nauki nie poszedł w las, ale wydał jak najobfitsze owoce w ich życiu.

Agnieszka Pawlak


(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ