Bóg mnie wybrał...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Możemy porozmawiać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Ufam Mu...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W biegu do Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

To dobra decyzja...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Boża radość...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Jestem piękna dla Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Pan nas posyła...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W każdej sytuacji Pan nam błogosławi...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Panie pomóż mi wybrać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Chcę pójść za Tobą, Panie...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

IDŹCIE I GŁOŚCIE MIŁOŚĆ DWÓCH SERC!

Czuwanie w Łagiewnikach

29-30 kwietnia 2017

Ostatnią kwietniową noc „formacja” sióstr pallotynek (postulantki i nowicjuszki) spędziła na nocnym czuwaniu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, zorganizowanym przez S. Consolatę Majewską SAC. Tematem spotkania było hasło tegorocznego roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”. Czuwanie rozpoczął modlitwą i serdecznym przywitaniem Kustosz Sanktuarium ks. Franciszek Ślusarczyk. Następnie odbył się koncert wybitnego wokalisty pana Michała Gasza. Uczestnicy mogli wysłuchać i włączyć się w śpiew wyjątkowych pieśni m.in. takich jak: „Qvo vadis, Domine”, „Zdumienie”, „Barka”, „Ave Maria”.

Kolejnym punktem programu był referat pana Senatora Czesława Ryszki na temat: „Światło Miłosierdzia z Łagiewnik i z Fatimy”. Pan Senator w nawiązaniu do nauczania Jana Pawła II podkreślił, że punktem wyjścia z kryzysu moralnego jest zdanie się na Miłosierdzie Boże. Ponadto ukazał wymiar eschatologiczny objawień Jezusa Miłosiernego i objawień Matki Bożej Fatimskiej oraz ich wpływ na historię świata. Zwrócił uwagę, że objawienia te osadzają się na tajemnicy cierpienia Serc Jezusa i Jego Matki, przez co uczą ofiarnej miłości. Pan Senator przypomniał słowa siostry Łucji: Serce Maryi jest pewnym bezpiecznym schronieniem, jest środkiem zbawienia Kościoła na czasy ostateczne. Zachęcił do praktykowania nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót, jako wypełnienia prośby Matki Bożej i jako wynagrodzenie za grzechy urągania przeciw Jej: Niepokalanemu Poczęciu, Dziewictwu, Bożemu Macierzyństwu, nienawiści ku Niej i znieważania Jej świętych wizerunków. Na koniec przemówienia prelegent życzył uczestnikom, aby każdy był iskrą, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Boga.

Następnie głos zabrał ks. Janusz Chyła – proboszcz chojnickiej parafii (diecezja pelplińska) – który podjął temat: „Miłosierdzie – siła słowa we współczesnym świecie”. Wypowiedź kapłana miała charakter refleksji (wokół znaczenia słowa), a także świadectwa doświadczenia działania miłosiernego Boga – reżysera ludzkiego życia. Ks. Janusz Chyła zaznaczył, że weryfikatorem autentyczności wiary są dwa testy: stosunek do własnego krzyża i miłość do nieprzyjaciół. Ponadto stwierdził ze smutkiem: Ludzie uważają się za wierzących, ale ich życie bardziej ukształtowane jest przez telenowele, niż przez Słowo Boże. Podkreślił w odkrywaniu wartości Słowa czynność, jaką jest słuchanie – za wzór słuchania podał Maryję i w nawiązaniu do encykliki papieża Benedykta XVI Deus caritas est życzył uczestnikom, aby ich życie, jak życie Maryi, było całe utkane ze Słowa Bożego, by stało się żywym Słowem samego Boga. Dalszym punktem łagiewnickiego czuwania było świadectwo pani Łucji Ludy, „Łaska miłosierdzia mocą rodziny”. Pani Łucja opowiedziała, jak Pan Jezus Miłosierny uratował jej małżeństwo.

Po pierwszej części, w której uczestnicy byli w znaczącej mierze słuchaczami, nastąpiło przejście do drugiej, bardziej modlitewnej. Szczytowym momentem spotkania była poprzedzona Koronką do Miłosierdzia Bożego Eucharystia, której przewodniczył ks. Paweł Staniszewski. Mszę Świętą kończyło indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Później wspólnie odmówiono Różaniec i odśpiewano Godzinki ku czci Matki Bożej.

Trudno podsumować łagiewnickie czuwanie, ponieważ ziarna na nim zasiane trafiały do różnych serc i nie sposób zebrać tego, co się w tych sercach działo. Ufam, że w życiu uczestników przyniesie ono stokrotny plon (być może ktoś rozpocznie praktykę Nabożeństwa Pierwszych Sobót, ktoś inny odnajdzie w Miłosierdziu Bożym ratunek dla własnego małżeństwa, jeszcze inna osoba przebaczy największemu wrogowi). Powrót do domów był wezwaniem, aby z większą gorliwością realizować ewangeliczne posłannictwo Jezusa „idźcie i głoście”. Idźcie i głoście Miłość dwóch SERC: Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi!

Agnieszka Pawlak

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ