Bóg mnie wybrał...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Możemy porozmawiać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Ufam Mu...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W biegu do Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

To dobra decyzja...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Boża radość...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Jestem piękna dla Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Pan nas posyła...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W każdej sytuacji Pan nam błogosławi...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Panie pomóż mi wybrać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Chcę pójść za Tobą, Panie...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

SESJA REKOLEKCYJNA DLA SIÓSTR

28-30 października 2016

A Oblubienica i Duch mówią przyjdź (Ap 22, 17)

W dniach 28-30 października wspólnota nowicjacko-postulancka wzięła udział w sesji rekolekcyjnej dla sióstr, prowadzonej przez O. Aarona Kubasa OFM. W piątkowy wieczór Franciszkanin wprowadził siostry z różnych zgromadzeń, przybyłych na te rekolekcje do gnieźnieńskiego domu Sióstr Pallotynek, w temat przewodni kilkudniowych rozmyślań: Jestem Oblubienicą Jezusa. Wstępna konferencja dotyczyła tożsamości człowieka, tożsamości nadawanej przez innych i nabywanej w ciągu życia. Nie ma jednak – mówił kapłan – nic bardziej prawdziwego niż to, co Bóg o mnie mówi. W tym kontekście O. Aaron nawiązał do Pieśni nad pieśniami wskazując, że przez konsekrację siostra zakonna otrzymuje tożsamość oblubienicy.

Następnego dnia rekolektantki wysłuchały dwóch konferencji o cechach prawdziwej oblubienicy Jezusa. Oblubienica nieustannie szuka Oblubieńca, bo jeśli Bóg nas dotknął, to tęsknimy za Nim. Jest z Nim w nieprzerwanym dialogu, stanowi Jego mieszkanie. Jej główne zadanie to uobecnianie Boga. Dokonuje się to przez dzielenie każdej radości, ale i każdego bólu i cierpienia Oblubieńca. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu siostry jako oblubienice Chrystusa mogły przejrzeć się w Jego Obliczu – Bożym Lustrze, medytując Pieśń nad pieśniami.

Niedzielne przedpołudnie było okazją do wpatrywania się w najpiękniejszy przykład Bożej Oblubienicy jaką jest Maryja. O. Aaron wskazywał: Maryja jest wzorem wszystkiego, co oblubieńcze. Jest wzorem relacji z Chrystusem. Ona jest znakiem Kościoła, wzorem dla nas […] Maryja jest kalką, przez którą Bóg dokładnie siebie odwzorował. Odwołując się do formularza z Mszy Świętej o Matce Pięknej Miłości, rekolekcjonista przypomniał, na czym polega piękno Matki Boga. Po pierwsze na całkowitym napełnieniu łaską Dziewicy z Nazaretu, po drugie – na Jej całkowitym oddaniu się Bogu i po trzecie – na Jej uczestnictwie w chwale Syna.

Kończąc nauki rekolekcyjne, kapłan zachęcił siostry do tego, by od Maryi uczyły się jak być oblubienicą Chrystusa, ponieważ Maryja cała jest zjednoczona z Bogiem, cała uobecnia Boga. Z zasady mówcie Bogu tak, cokolwiek by się nie działo. Bogu nie należy się nic innego, jak mówić Mu TAK – FIAT.

Wpatrujmy się więc w Maryję Niepokalaną, gdyż patrząc na Maryję, patrzymy na Boga. Ona jest Jego Ikoną i doprowadzi nas do Jezusa Oblubieńca.

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ