ZELIA I LUDWIK MARTIN


ZELIA I LUDWIK MARTIN

W dniach 20-27 września 2015 roku wspólnota Sióstr „Domu pod Lasem” w Gnieźnie gościła u siebie ikonę oraz relikwie błogosławionych Zelii i Ludwika Martin, rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Była to szczególna okazja, aby przez wstawiennictwo bł. Zelii i Ludwika modlić się za nasze rodziny oraz Synod Biskupów. By z ufnością prosić, aby rodziny stały się „środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy oraz autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi” (modlitwa do Świętej Rodziny).

Małżeństwo Martin ogłoszone zostało patronami małżeństw. W swoim życiu doczekali się siedmiu córek i dwóch synów, z których przeżyło pięć córek. Każda ostatecznie została zakonnicą.

26 marca 1994 roku papież Jan Paweł II uznał heroiczność cnót sług bożych Zelii i Ludwika Martin. 19 października 2008 w Bazylice św. Teresy z Lisieux, ich wspólnej beatyfikacji dokonał legat papieski, kardynał Jose Saraiva Martins.

Z niecierpliwością oczekujemy (z całym Kościołem) na kanonizację błogosławionego małżeństwa, która odbędzie się 18 października 2015 roku.

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ