Bóg mnie wybrał...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Możemy porozmawiać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Ufam Mu...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W biegu do Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

To dobra decyzja...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Boża radość...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Jestem piękna dla Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Pan nas posyła...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W każdej sytuacji Pan nam błogosławi...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Panie pomóż mi wybrać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Chcę pójść za Tobą, Panie...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

SYMPOZJUM BIBLIJNO-MISJOLOGICZNE (3 października 2015)


SYMPOZJUM BIBLIJNO-MISJOLOGICZNE

W sobotę 3 października 2015 roku s. now. Justyna Radulska oraz postulantka Monika Graw razem z mistrzynią s. Jolantą Groszczyk wzięły udział w Sympozjum Biblijno-Misjologicznym zorganizowanym w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie z okazji 50-lecia zakończenia Soboru Watykańskiego II.

Sympozjum odbyło się pod hasłem „Będziecie moimi świadkami”. Podczas sesji wykładów wystąpiło dwóch prelegentów. Jako pierwszy wystąpił ks. prof. UKSW, dr hab. Janusz Kręcidło MS, z wykładem biblijnym „Słowo Boże w ujęciu misyjnym na podstawie J 21”. Ks. Janusz zwrócił uwagę na posłuszeństwo Słowu Jezusa, z którego ma wypływać świadectwo ukazujące naszą zażyłość z Bogiem.

Kolejną prelekcję pt. „Misjologiczne odczytanie posłania misyjnego Dziejów Apostolskich” wygłosił ks. dr Tomasz Szyszka SVD (UKSW). Głównym jej przesłaniem było rozszerzanie się Słowa Bożego po całym świecie.

Po wystąpieniach, pytaniach i dyskusji wszyscy uczestnicy sympozjum wzięli udział we Mszy Świętej koncelebrowanej w kaplicy seminaryjnej, pod przewodnictwem abp Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, który w homilii nawiązując do hasła spotkania podkreślił, że ewangeliczna moc tkwi w tym, kim się tak naprawdę jest.


(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ