SYMPOZJUM BIBLIJNO-MISJOLOGICZNE (3 października 2015)


SYMPOZJUM BIBLIJNO-MISJOLOGICZNE

W sobotę 3 października 2015 roku s. now. Justyna Radulska oraz postulantka Monika Graw razem z mistrzynią s. Jolantą Groszczyk wzięły udział w Sympozjum Biblijno-Misjologicznym zorganizowanym w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie z okazji 50-lecia zakończenia Soboru Watykańskiego II.

Sympozjum odbyło się pod hasłem „Będziecie moimi świadkami”. Podczas sesji wykładów wystąpiło dwóch prelegentów. Jako pierwszy wystąpił ks. prof. UKSW, dr hab. Janusz Kręcidło MS, z wykładem biblijnym „Słowo Boże w ujęciu misyjnym na podstawie J 21”. Ks. Janusz zwrócił uwagę na posłuszeństwo Słowu Jezusa, z którego ma wypływać świadectwo ukazujące naszą zażyłość z Bogiem.

Kolejną prelekcję pt. „Misjologiczne odczytanie posłania misyjnego Dziejów Apostolskich” wygłosił ks. dr Tomasz Szyszka SVD (UKSW). Głównym jej przesłaniem było rozszerzanie się Słowa Bożego po całym świecie.

Po wystąpieniach, pytaniach i dyskusji wszyscy uczestnicy sympozjum wzięli udział we Mszy Świętej koncelebrowanej w kaplicy seminaryjnej, pod przewodnictwem abp Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, który w homilii nawiązując do hasła spotkania podkreślił, że ewangeliczna moc tkwi w tym, kim się tak naprawdę jest.


(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ