PALLOTYŃSKIE CZUWANIE MŁODYCH NA JASNEJ GÓRZE (4–25 października 2015)


PALLOTYŃSKIE CZUWANIE MŁODYCH NA JASNEJ GÓRZE

W dniach 24–25 października 2015 roku s. now. Justyna Radulska oraz postulantka Monika Graw wraz z s. Jolantą Groszczyk i s. Magdaleną Jagielską uczestniczyły w Pallotyńskim Czuwaniu Młodych (PCM) w Częstochowie. Tegoroczne czuwanie było przeżywane pod hasłem: „Chce się żyć!”.

Spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty w Dolinie Bożego Miłosierdzia, gdzie wspólnie odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie wszyscy przeszli na Jasna Górę, gdzie w kaplicy św. Józefa tańcem i śpiewem uwielbiali Boga. W tym roku PCM towarzyszył zespół Exodus 15.

Po koncercie uwielbieniowym  wszyscy uczestnicy razem z innymi pielgrzymami odśpiewali Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, po którym rozpoczęło się Pallotyńskie Czuwanie Młodych. Każdy osobiście mógł adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Na zakończenie czuwania została odprawiona Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił Prowincjał ks. Adrian Galbas SAC.

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ