Bóg mnie wybrał...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Możemy porozmawiać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Ufam Mu...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W biegu do Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

To dobra decyzja...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Boża radość...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Jestem piękna dla Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Pan nas posyła...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W każdej sytuacji Pan nam błogosławi...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Panie pomóż mi wybrać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Chcę pójść za Tobą, Panie...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO

W pierwszą niedzielę tegorocznego adwentu (30 listopada 2014) rozpocznie się w całym Kościele Rok Życia Konsekrowanego, ogłoszony przez Ojca Św. Franciszka.

Jesteśmy zaproszeni do zgłębiania prawdy życia poświęconego Bogu. Odkryjmy, że wszyscy mamy udział w tej tajemnicy. Jeśli jesteś ochrzczony, to o tobie Bóg Ojciec powiedział w księdze Jeremiasza: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przeszedłeś na świat, poświęciłem ciebie”. Bóg wybrał ciebie i mnie, abyśmy poznali Jego miłość i przeznaczył nas dla siebie.

Niektórzy spośród nas usłyszeli bardzo osobiście słowa Jezusa „Pójdź za mną” (J 1,43) i zapragnęli naśladować Go tak, jak Jego uczniowie. Przyjęli na siebie zadanie: „Odtąd ludzi będziesz łowił” (Łk 5,10), a miłość Jezusa odczytali jako oblubieńczą i absolutną. Przez kapłaństwo lub śluby zakonne weszli na drogę zjednoczenia ze swoim Oblubieńcem. Chcą pokazywać nam, że w Królestwie Bożym każdy człowiek prawdziwie oddany Bogu, w Nim znajdzie swoje ostateczne szczęście i dopełnienie.

Osoby poświęcone Bogu pragną uczynić swoje życie miejscem szczególnego objawiania się Boga, by innym ludziom łatwiej było rozpoznać działanie Chrystusa, byśmy słyszeli jak Bóg mówi o nas przez proroka Ozeasza: „…troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości” (11,4).

Rok Życia Konsekrowanego to czas, aby otworzyć uszy na wołanie całej Trójcy św.: „Kto by Nam poszedł?” (Iz 6,8) Błagajmy z pokorą Pana, aby wielu wspartych naszą modlitwą, cierpieniem, życzliwością i zaufaniem, odpowiedziało z głębi serca: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,9)

Pan woła nas po imieniu. Odpowiedzmy jak Samuel: „Mów Panie, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3,10). Może także ty słyszysz niepokojące i tajemnicze pytanie Jezusa:

„Czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” (J 21,15)

Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy za powołanych i o nowe powołania oraz do uczestnictwa w naszych rekolekcjach i spotkaniach, abyśmy razem z kapłanami i siostrami mogli za św. Pawłem odkrywać na nowo: „czym jest nadzieja naszego powołania”.

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ