W POSZUKIWANIU NAJDROŻSZEGO SKARBU

8 stycznia 2019

Tego dnia u Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu odbyło się spotkanie opłatkowe dla sióstr przełożonych zamieszkałych na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną Mszą Świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki. Ksiądz Bp Zdzisław Fortuniak przedstawił krótkie sprawozdanie z obecności i działalności żeńskich zgromadzeń zakonnych na terenie Archidiecezji. Następnie cała zebrana wspólnota udała się do refektarza na poczęstunek i jasełka pt. „W poszukiwaniu najdroższego skarbu”, które przygotowały postulantki z Międzyzakonnego Ośrodka Formacji Początkowej. Fabuła jasełek została oparta na pracy dziennikarki. W Centrum Handlowym Główna bohaterka zbiera wiadomości od różnych ludzi tam spotkanych do artykułu, który pisze do gazety. Przeżywa przemianę i spotyka swój najdroższy skarb.

Nie zabrakło też czasu na podzielenie się opłatkiem i wzajemne składanie sobie życzeń.

W następnych dniach postulantki wyruszyły z jasełkami w inne miejsca. 10 stycznia historię poszukiwania najdroższego skarbu mogły obejrzeć dzieci i młodzież ze Szkoły Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu, a 11 stycznia siostry zakonne z różnych zgromadzeń, które przybyły na spotkanie opłatkowe do Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Postulantka Katarzyna Klebeko

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ