Bóg mnie wybrał...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Możemy porozmawiać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Ufam Mu...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W biegu do Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

To dobra decyzja...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Boża radość...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Jestem piękna dla Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Pan nas posyła...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W każdej sytuacji Pan nam błogosławi...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Panie pomóż mi wybrać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Chcę pójść za Tobą, Panie...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

MEDYTACJA O CUDOWNYM ROZMNOŻENIU CHLEBA (J 6,1-15)

Prośba: O łaskę ufnego przylgnięcia do Jezusa z moimi troskami.

Jezus jest nad jeziorem galilejskim. Tu, nad to jezioro przyszedł za Nim tłum. Ci ludzie lgną do Niego, ponieważ widzieli jak uzdrowił wielu chorych. Przypatrzę się Jezusowi, który zostawia tych wszystkich ludzi w pobliżu jeziora, na dole i udaje się na wzgórze. Zabiera ze sobą tylko swoich uczniów. Teraz może popatrzeć na ludzi z innej perspektywy. To są ci, których umiłował i za których odda swoje życie, ponieważ zbliża się już Pascha.

Spróbuję zobaczyć siebie w tym wydarzeniu. Gdzie jestem? W której grupie siebie umiejscowię?

Co mogę powiedzieć o moich pragnieniach spotkania z Jezusem? Dlaczego chcę z Nim być w komunii? Jezus wydaje się na moment nieobecny. Zatopiony w rozmowie z Kimś innym.

Podnosi jednak wzrok i widzi, że ludzie dochodzą. Wie, że nie tylko w niedalekiej przyszłości, ale teraz ma zadbać o nich. Uświadomię sobie, że Jezus widzi i martwi się o każdy mój dzień. Czy ja wierzę w Jezusa zatroskanego o moją codzienność? Jezus dzieli się swym zatroskaniem o ludzi z uczniami. Zwraca się do Filipa: Skąd kupimy chleba, aby się posilili? Filip mówi o 200 denarach, Andrzej o chłopcu, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Uczniowie angażują się, ale tylko korzystając, z własnych zasobów. Myślą po ludzku i szukają ludzkich rozwiązań. Jest to sytuacja przerastająca ich, ponad ich siły. Zapominają, że rozmawiają z Jezusem, który już wielokrotnie dokonywał znaków na ich oczach. Jest to próba. Jezus ich do niczego nie zmusza, niczego nie insynuuje, na nic nie naprowadza. Uczniowie są twórczy, ofiarni, ale niewierzący.

Odniosę tę sytuację do mojego życia. Zobaczę siebie w sytuacjach, w których napotykam trudności ponad swoje siły. Jak ja reaguję? Jak często przychodzę z moją biedą do Jezusa zanim poproszę o ludzką pomoc?

Jezus wie, co ma czynić i robi to. Każe ludziom usiąść. Bierze chleby, ryby, odmawia dziękczynienie i rozdaje siedzącym. Jezus karmi wszystkich do syta, a ułomki zapełniają 12 koszy.

Zobaczę reakcję tłumów, gdy widzą cudowne rozmnożenie chleba. Uznają Jezusa za proroka, chcą Go porwać, obwołać swoim królem. A Jezus? Jezus odchodzi znów na górę. Wejdę w stan emocji Jezusa. Poczuję jak bardzo jest nierozumiany przez tłum, ale i przez tych, którzy są z Nim na wzgórzu. Zobaczę, gdzie Jezus szuka prawdziwego wsparcia i umocnienia. Poproszę Go, aby nauczył mnie zwracać się do Boga w chwilach naprawdę dla mnie trudnych, które mnie obciążają i przerastają. Na które nie mam wpływu.

Panie, chcę dziś przed Tobą stanąć w prawdzie, chcę zobaczyć, na czym buduję komunię z Tobą. Pokaż mi, czy nie wykorzystuję Ciebie do realizacji własnych celów?

Chcę powtarzać w sercu słowa:

Zbadaj mnie, Boże, i poznaj moje serce, doświadcz i poznaj moje troski

Ps 139,23

 

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ