Bóg mnie wybrał...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Możemy porozmawiać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Ufam Mu...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W biegu do Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

To dobra decyzja...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Boża radość...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Jestem piękna dla Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Pan nas posyła...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W każdej sytuacji Pan nam błogosławi...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Panie pomóż mi wybrać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Chcę pójść za Tobą, Panie...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

CZY CHCESZ SPOTKAĆ W SWOIM ŻYCIU

świętych kapłanów?

cierpliwych spowiedników?

gorliwych misjonarzy?

ofiarne siostry zakonne?

dobrych braci zakonnych?

pomysłowych katechetów?

autentycznych świadków wiary?

Możesz włączyć się w to dzieło! Możesz pomóc w głoszeniu Ewangelii! Wystarczy, że w intencji osób powołanych do służby Bożej oraz w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych ofiarujesz modlitwę, cierpienie, post, wyrzeczenie, wszelki trud i wysiłek.

AKT OFIAROWANIA

Matko Boża i moja! Ja _________ (imię), włączając się w Duchową Pomoc Powołanym, przez Twoje ręce, ofiaruję Bogu Ojcu moje modlitwy. Postanawiam przez okres _____ (jak długo) modlić się w intencji powołanych do służby Bożej i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W tych intencjach ofiaruję ____ (wymienić). 


FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DEKLARACJA
DANE PERSONALNE
FINALIZOWANIE ZGŁOSZENIA

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ