ŚLUBY ZAKONNE W NASZEJ WSPÓLNOCIE

O Pierwszej i Wieczystej Profesji Sióstr Pallotynek

Oddaję Cię w Najlepsze Ręce...

Te słowa usłyszałam od Mamy, kiedy na początku Eucharystii w dniu mojej Pierwszej Profesji udzielała mi swojego błogosławieństwa. "Oddaję Cię w Najlepsze Ręce..." - w ręce kochającego Jezusa, którego za tak wielkie obdarowanie powołaniem do życia Jemu poświęconego chce się prosić tylko o jedno: "Panie Jezu, wspomagaj mnie, abym była wierna!"

Sobota 14 lipca 2012 roku była dniem wielkiego święta dla Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Sióstr Pallotynek) - Wieczystej Profesji S. Moniki Cecot SAC oraz Pierwszej Profesji s. Joanny Jażdżewskiej SAC.

Siostry złożyły swoje śluby w czasie Eucharystii sprawowanej w parafii pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie. Celebransem był ks. Adrian Galbas SAC - Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego Księży i Braci Pallotynów z Poznania.

Eucharystię poprzedziła uroczysta procesja, w której (poza idącym na czele lektorem niosącym krzyż oraz kapłanami) uczestniczyły: s. Bernadetta Turecka SAC - Przełożona Prowincjalna Sióstr Pallotynek, Siostry: M. Małgorzata Wyrodek SAC - Wikaria Prowincjalna i s. Ewonia Młynarczyk SAC jako urzędowi świadkowie ślubów, s. Mieczysława Długołęcka SAC - Mistrzyni Nowicjatu oraz Siostry mające złożyć śluby. Bezpośrednio po rozpoczęciu Mszy Świętej następował moment błogosławieństwa, którego udzielali Siostrom "Uroczystym" ich Rodzice.

W czasie Liturgii Słowa zostały odczytane czytania z dnia, zgodnie z prośbą Sióstr mających złożyć śluby, aby przyjąć to, co na ten dzień daje Kościół. W przedziwny sposób czytania doskonale wpisały się w uroczystość - prorok Izajasz na usłyszane słowa Boga: "Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł?" odpowiada: "Oto ja, poślij mnie!" (Iz 6, 8 ); natomiast Jezus zapewnił, że "wystarczy jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel" oraz wezwał do ufności słowami: "Nie bójcie się" (Mt 10, 25. 31). Do całej Liturgii Słowa nawiązał również w homilii Celebrans.

Obrzęd Pierwszej i Wieczystej Profesji nastąpił po homilii. Najpierw wystąpiła na środek kościoła s. Joanna Jażdżewska i w dialogu prowadzonym z Celebransem wyraziła swą wolę złożenia ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Po odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego i modlitwie konsekracyjnej Siostra odczytała własnoręcznie napisaną formułę ślubów, po czym złożyła ją na ołtarzu. Jako widzialny znak konsekracji zakonnej Siostra otrzymała krzyż z napisem AIDG, "Zasady Życia" Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego oraz czarny welon.

Następnie na środek kościoła wystąpiła s. Monika Cecot SAC. Również ona wyraziła pragnienie złożenia ślubów - na zawsze. Aby uprosić dla Siostry łaskę wytrwania w powołaniu, została odśpiewana Litania do Wszystkich Świętych, w czasie której Siostra leżała krzyżem. Bardzo wzruszające było, że właśnie w momencie, kiedy wzywaliśmy wstawiennictwa św. Wincentego Pallottiego - naszego Założyciela - zaczęły bić dzwony! Następnie została wypowiedziana modlitwa konsekracyjna, po której Siostra odczytała własnoręcznie napisaną formułę ślubów i podpisała ją na ołtarzu. Widzialnym znakiem konsekracji wieczystej jest krzyż profesyjny.

Swoje śluby Siostry złożyły na ręce s. Bernadetty Tureckiej SAC - Przełożonej Prowincjalnej, która też wobec całego zgromadzonego Kościoła wyraziła radość z przyjęcia nowych Sióstr do rodziny zakonnej Sióstr Pallotynek.

W procesji z darami Siostry "Uroczyste" niosły Hostie, natomiast ich bliscy zostali poproszeni o zaniesienie do ołtarza świecy i kwiatów oraz komunikantów, wody i wina.

Przed błogosławieństwem końcowym s. Monika i s. Joanna wyraziły swoją wdzięczność dla wszystkich, którzy tego dnia byli szczególnie bliscy ich sercu. Pierwszym, któremu chciały podziękować, był Pan Jezus. Następnie zwróciły się do Rodziców i Rodzeństwa, Kapłanów i Sióstr Pallotynek, do Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. Nawiązując do Roku Jubileuszowego 50-lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego, Siostry poprzedzały każde podziękowanie krótką myślą św. Wincentego.

Przedłużeniem "wielkiej radości tego dnia" było spotkanie w domu sióstr pallotynek. Najpierw Siostry Monika i Joanna przyjęły życzenia, zaś później wraz z najbliższymi zasiadły do świątecznego poczęstunku, radując się ich obecnością i dzieląc się wielkim szczęściem, którego doświadczyły.

Oby Bóg sam zechciał zakończyć wszelkie dobre dzieła, które rozpoczął w sercach Sióstr składających Pierwszą i Wieczystą Profesję oraz tych, którzy z Woli Bożej uczestniczyli w tej wielkiej uroczystości!

s. Joanna Jażdzewska SAC

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ