DLACZEGO PALLOTYNKI?

Co to właściwie jest powołanie? To głos, który zachęca do takiego, a nie innego wyboru i który go zaprasza do pójścia za Chrystusem. Nie jest to głos ludzki lecz wewnętrzny, słyszany raczej w sercu. I tak było w moim odkrywaniu powołania.

Pochodzę z Białorusi, z Woronowa. Tam urodziłam się i chodziłam do szkoły. W tym niewielkim miasteczku toczyło się moje życie i rozwijało powołanie. Pochodzę z rodziny katolickiej. Od dzieciństwa w każdą niedzielę i święto chodziłam do kościoła, często prowadziła mnie tam babcia.

Mając 12 lat wstąpiłam do wspólnoty wieczernikowej prowadzoną przez siostrę Pallotynkę. Zaczęłam jeździć na rekolekcje. Poznawałam Boga i św. Wincentego Pallottiego, uczyłam się też apostolstwa i życia we wspólnocie. Z każdym dniem coraz bardziej zachwycała mnie postać św. Wincentego. W swojej pracy, dziełach, jakie podejmował, był niezmordowany. A w sercu i na ustach była nieskończona chwała Boga i Jego Nieskończone miłosierdzie. Dzięki Siostrom i księżom z rodziny pallotyńskiej odkrywałam moje powołanie. Były to małe i niepewne kroki.

Pewnego dnia, w czasie rekolekcji wieczernikowych zrozumiałam, że Jezus puka do mojego serca i pyta, czy nie byłoby dobrze naśladować Go tak jak Pallotti, a nie tylko zachwycać się tym co on pozostawił i jakim był. Nie mogłam i nie próbowałam pozbyć się tej myśli. Pan Bóg sprawił, że nie było we mnie sprzeciwu. Sprzyjającym miejscem do rozmowy z Jezusem była kaplica sióstr, gdzie coraz bardziej odkrywałam, że tu Pan Jezus chce mnie mieć.

Przebywając wśród rodziny pallotyńskiej odkryłam stopniowo swoje powołanie i wreszcie postanowiłam na nie odpowiedzieć. Jestem wdzięczna Panu Bogu,że mogę być cząstką tego wielkiego dzieła, które założył św. Wincenty Pallotti.

s. Natalia Dremo SAC

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ