Bóg mnie wybrał...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Możemy porozmawiać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Ufam Mu...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W biegu do Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

To dobra decyzja...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Boża radość...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Jestem piękna dla Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Pan nas posyła...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W każdej sytuacji Pan nam błogosławi...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Panie pomóż mi wybrać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Chcę pójść za Tobą, Panie...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

ŚLUBY ZAKONNE W NASZEJ WSPÓLNOCIE

O Pierwszej i Wieczystej Profesji Sióstr Pallotynek

Oddaję Cię w Najlepsze Ręce...

Te słowa usłyszałam od Mamy, kiedy na początku Eucharystii w dniu mojej Pierwszej Profesji udzielała mi swojego błogosławieństwa. "Oddaję Cię w Najlepsze Ręce..." - w ręce kochającego Jezusa, którego za tak wielkie obdarowanie powołaniem do życia Jemu poświęconego chce się prosić tylko o jedno: "Panie Jezu, wspomagaj mnie, abym była wierna!"

Sobota 14 lipca 2012 roku była dniem wielkiego święta dla Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Sióstr Pallotynek) - Wieczystej Profesji S. Moniki Cecot SAC oraz Pierwszej Profesji s. Joanny Jażdżewskiej SAC.

Siostry złożyły swoje śluby w czasie Eucharystii sprawowanej w parafii pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie. Celebransem był ks. Adrian Galbas SAC - Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego Księży i Braci Pallotynów z Poznania.

Eucharystię poprzedziła uroczysta procesja, w której (poza idącym na czele lektorem niosącym krzyż oraz kapłanami) uczestniczyły: s. Bernadetta Turecka SAC - Przełożona Prowincjalna Sióstr Pallotynek, Siostry: M. Małgorzata Wyrodek SAC - Wikaria Prowincjalna i s. Ewonia Młynarczyk SAC jako urzędowi świadkowie ślubów, s. Mieczysława Długołęcka SAC - Mistrzyni Nowicjatu oraz Siostry mające złożyć śluby. Bezpośrednio po rozpoczęciu Mszy Świętej następował moment błogosławieństwa, którego udzielali Siostrom "Uroczystym" ich Rodzice.

W czasie Liturgii Słowa zostały odczytane czytania z dnia, zgodnie z prośbą Sióstr mających złożyć śluby, aby przyjąć to, co na ten dzień daje Kościół. W przedziwny sposób czytania doskonale wpisały się w uroczystość - prorok Izajasz na usłyszane słowa Boga: "Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł?" odpowiada: "Oto ja, poślij mnie!" (Iz 6, 8 ); natomiast Jezus zapewnił, że "wystarczy jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel" oraz wezwał do ufności słowami: "Nie bójcie się" (Mt 10, 25. 31). Do całej Liturgii Słowa nawiązał również w homilii Celebrans.

Obrzęd Pierwszej i Wieczystej Profesji nastąpił po homilii. Najpierw wystąpiła na środek kościoła s. Joanna Jażdżewska i w dialogu prowadzonym z Celebransem wyraziła swą wolę złożenia ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Po odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego i modlitwie konsekracyjnej Siostra odczytała własnoręcznie napisaną formułę ślubów, po czym złożyła ją na ołtarzu. Jako widzialny znak konsekracji zakonnej Siostra otrzymała krzyż z napisem AIDG, "Zasady Życia" Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego oraz czarny welon.

Następnie na środek kościoła wystąpiła s. Monika Cecot SAC. Również ona wyraziła pragnienie złożenia ślubów - na zawsze. Aby uprosić dla Siostry łaskę wytrwania w powołaniu, została odśpiewana Litania do Wszystkich Świętych, w czasie której Siostra leżała krzyżem. Bardzo wzruszające było, że właśnie w momencie, kiedy wzywaliśmy wstawiennictwa św. Wincentego Pallottiego - naszego Założyciela - zaczęły bić dzwony! Następnie została wypowiedziana modlitwa konsekracyjna, po której Siostra odczytała własnoręcznie napisaną formułę ślubów i podpisała ją na ołtarzu. Widzialnym znakiem konsekracji wieczystej jest krzyż profesyjny.

Swoje śluby Siostry złożyły na ręce s. Bernadetty Tureckiej SAC - Przełożonej Prowincjalnej, która też wobec całego zgromadzonego Kościoła wyraziła radość z przyjęcia nowych Sióstr do rodziny zakonnej Sióstr Pallotynek.

W procesji z darami Siostry "Uroczyste" niosły Hostie, natomiast ich bliscy zostali poproszeni o zaniesienie do ołtarza świecy i kwiatów oraz komunikantów, wody i wina.

Przed błogosławieństwem końcowym s. Monika i s. Joanna wyraziły swoją wdzięczność dla wszystkich, którzy tego dnia byli szczególnie bliscy ich sercu. Pierwszym, któremu chciały podziękować, był Pan Jezus. Następnie zwróciły się do Rodziców i Rodzeństwa, Kapłanów i Sióstr Pallotynek, do Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. Nawiązując do Roku Jubileuszowego 50-lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego, Siostry poprzedzały każde podziękowanie krótką myślą św. Wincentego.

Przedłużeniem "wielkiej radości tego dnia" było spotkanie w domu sióstr pallotynek. Najpierw Siostry Monika i Joanna przyjęły życzenia, zaś później wraz z najbliższymi zasiadły do świątecznego poczęstunku, radując się ich obecnością i dzieląc się wielkim szczęściem, którego doświadczyły.

Oby Bóg sam zechciał zakończyć wszelkie dobre dzieła, które rozpoczął w sercach Sióstr składających Pierwszą i Wieczystą Profesję oraz tych, którzy z Woli Bożej uczestniczyli w tej wielkiej uroczystości!

s. Joanna Jażdzewska SAC

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ