NASZE DZIEŁA

CO ROBIMY W KOŚCIELE?

Jesteśmy Zgromadzeniem międzynarodowym. Siostry Pallotynki Misjonarki można spotkać na czterech kontynentach: w obu Amerykach (USA, Belize, Brazylia), Europie (Polska, Francja, Włochy, Ukraina, Białoruś) i Azji (Rosja, Indie). Pallotti zaprosił nas do odczytywania znaków czasu i podejmowania tych zadań, które rozeznajemy w Kościele i świecie jako najpilniejsze. Czym zajmujemy się aktualnie?

MISJE

Polskie siostry Pallotynki prowadziły misje w Afryce: w Rwandzie i Kongo. Obecnie w tych krajach wspierają pracę miejscowych sióstr, które tworzą już samodzielną jednostkę administracyjną. Polki natomiast pracują nad rozwojem misji w Kamerunie. Zajmują się także nową ewangelizacją bliskiego wschodu: Ukrainy, Białorusi i Rosji. Jesteśmy też obecne w innych krajach Europy: Francja, Włochy.

DOM DZIECKA

Dom Dziecka "Nasz Dom Dzieciątka Jezus" w Rudniku nad Sanem prowadzony przez nasze Zgromadzenie rozpoczął swoją działalność 13 września 2000 roku. W grudniu zamieszkały w nim pierwsze dzieci. Pracujące w Domu siostry tworzą niewielką, kilkuosobową wspólnotę, mieszczącą się w tym samym budynku. Do współpracy w wychowaniu zaproszeni są również ludzie świeccy.

KATECHIZACJA W SZKOŁACH

Prawie w każdej z naszych wspólnot znajdują się siostry katechetki. Pracują w szkołach podstawowych, gimnazjach i różnego typu szkołach średnich, a także na wyższych uczelniach. Zadaniem sióstr katechetek jest troska o wychowanie chrześcijańskie i przekaz nauki wiary tak, by młodego człowieka doprowadzić do umiłowania Boga i przylgnięcia do Niego.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW

W parafiach siostry przygotowują dzieci do przystąpienia po raz pierwszy do Sakramentu Pokuty i Sakramentu Eucharystii. Niektórym z nich towarzyszą także we wcześniejszym przygotowaniu do Sakramentu Chrztu. W niektórych miejscach włączamy się także w przygotowania młodzieży do Sakramentu Bierzmowania. 

GRUPY APOSTOLSKIE DLA MŁODZIEŻY I DLA DZIECI

Inspirując się założeniami Soboru Watykańskiego II, zgodnie z ideą naszego Założyciela św. Wincentego Pallottiego, od roku 1966 rozpoczęłyśmy tworzenie wspólnot młodzieżowych pod nazwą Wspólnoty Wieczernikowe. Siostry organizują również grupy Małego i Młodego Apostoła, schole, grupy Bielanek, koła biblijne, prowadząc dla nich spotkania formacyjne, rekolekcje i dni skupienia. Włączają się także w prowadzenie już istniejących wspólnot oraz grup przygotowujących się do spotkań młodzieży: Taizé czy Światowych Dni Młodzieży.

WSPÓŁPRACA ZE WSPÓLNOTAMI ZAK

Główną ideą ZAK (Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego) jest pobudzanie wszystkich członków Kościoła (w tym szczególnie osób świeckich) do apostolstwa powszechnego i współodpowiedzialności za dzieło zbawienia. Obecnie wspólnoty ZAK istnieją w wielu krajach na całym świecie. Są one zwykle zakładane przez księży pallotynów lub siostry pallotynki, którzy to tworzą wspólnoty będące integralną częścią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

FORMACJA RELIGIJNA OSÓB DOROSŁYCH

Przy kilku naszych siostrzanych wspólnotach, na terenie Polski i poza jej granicami, grupy ZAK spotykają się, by się modlić i pogłębiać swoją wiedzę religijną, a następnie wspomagać apostolstwo, prowadzić działalność charytatywną w swoich parafiach. Siostry prowadzą ponadto formację religijną osób dorosłych poprzez Wspólnoty Biblijne, Wspólnoty Misyjne, Wieczerniki Rodzin, Żywy Różaniec, Wspólnoty Małżeństw.

PRZEDSZKOLE

Prowadzimy publiczne przedszkole integracyjne w Warszawie. Zatrudnionych jest w nim kilka naszych sióstr, które swoją pracę opierają na założeniach pedagogiki chrześcijańskiej. Dlatego też w działania pedagogiczne wpleciona jest codzienna modlitwa z dziećmi, nauka religii, Msze św., nabożeństwa, spotkania, uroczystości i imprezy, w których uczestniczą całe rodziny.

OPIEKA PIELĘGNIARSKA

Kilka sióstr posiada wykształcenie pielęgniarskie. Pracują z chorymi w różnym wieku: w Domach Pomocy Społecznej, w Domu Dziecka, hospicjach, szpitalach w Polsce i za granicą oraz w naszych domach, gdzie posługują naszym chorym siostrom.

OPIEKA NAD CHORYMI I SAMOTNYMI W PARAFIACH

Kilka naszych sióstr od wielu lat otacza opieką chorych i samotnych w parafiach. Siostry pracują w zespołach razem ze świeckimi, poświęcając swój czas ludziom znajdującym się w trudniejszej sytuacji materialnej oraz wszystkim, którzy potrzebują wsparcia. Odwiedzają w domach osoby starsze i chore i pomagają potrzebach im w różnych potrzebach. Organizują osobom niepełnosprawnym wyjazdy na wczaso-rekolekcje. Prowadzą w kościele zbiórki darów żywnościowych dla ubogich. Rozdzielają żywność potrzebującym z parafii, szczególnie rodzinom wielodzietnym. Organizują dzień chorych z Mszą św. i uroczystym spotkaniem opłatkowym dla osób samotnych i chorych.

OPIEKA NAD DZIEWCZĘTAMI I KOBIETAMI W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

Domy Pomocy Społecznej dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Bobolicach i Gdańsku-Sobieszewie, prowadzone są przez nasze Zgromadzenie od kilkudziesięciu lat. W obu domach, na różnych odcinkach, pracuje kilkanaście naszych sióstr. Siostry we współpracy ze świeckimi otaczają opieką dziewczęta i kobiety, które tutaj dorastają, rozwijają się i pozostają na stałe.

POSŁUGA OSOBOM CHORYM NA RAKA I ICH RODZINOM W HOSPICJUM

Kilka naszych sióstr posługuje jako pielęgniarki w Hospicjach. Cierpliwie trwają przy ciężko chorych i umierających oraz ich rodzinach. Z otwartością w kierunku innych pracowników i wolontariuszy zespołów opiekuńczych, razem z nimi współpracują.

PRACE ADMINISTRACYJNE W KANCELARIACH PARAFIALNYCH, KURIACH DIECEZJALNYCH SEMINUARIUM DUCHOWNYM

Kilka sióstr podejmuje także pracę biurową w kancelariach parafialnych i kuriach diecezjalnych. Są wśród nas księgowe, kasjerki, notariusze, bibliotekarki, sekretarki.

ZAKRYSTIE

Siostrę pallotynkę można spotkać również w zakrystii parafialnej. Troszczy się tam o bieliznę kielichową, o szaty i księgi liturgiczne. Przygotowuje potrzebne rzeczy do każdej Mszy Świętej. Układa też kwiaty przy ołtarzu.

PRACE SŁUŻEBNE W NASZYCH DOMACH I W REZYDENCJACH BISKUPICH

Nasze siostry podejmują prace służebne w naszych domach: w kuchni, szwalni, pralni, czy ogrodzie. Włączają się w ten sposób w dzieło apostolskie całego Zgromadzenia. Niektóre z nas taką pracą wspomagają także księży biskupów.

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ