Bóg mnie wybrał...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Możemy porozmawiać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Ufam Mu...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W biegu do Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

To dobra decyzja...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Boża radość...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Jestem piękna dla Pana...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Pan nas posyła...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

W każdej sytuacji Pan nam błogosławi...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Panie pomóż mi wybrać...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

Chcę pójść za Tobą, Panie...

Duszpasterstwo Powołań Sióstr Pallotynek

ZACHĘCENI PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO DO MISJI

W Tygodniu Modlitw o Powołania Nowicjuszki i Postulantki Sióstr Pallotynek wraz z siostrami innych zgromadzeń zakonnych, kapłanami i alumnami AWSD w Gnieźnie żywo odpowiedziały na słowa papieża Franciszka skierowane na 54 Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Papież prosił wspólnoty parafialne, stowarzyszenia i różne grupy modlitewne obecne w Kościele, aby wbrew pokusie zniechęcenia stale modlić się do Pana, aby posłał robotników na żniwo swoje i dał nam kapłanów rozmiłowanych w Ewangelii, zdolnych do stawania się bliskimi wobec braci i bycia w ten sposób żywym znakiem miłości miłosiernej Boga.

Przez cały tydzień w różnych miejscach w Gnieźnie odbywało się nabożeństwo majowe i Msza Święta o nowe powołania do służby Bożej. W poniedziałek 8 maja w Klasztorze Braci Franciszkanów wszyscy modlili się o powołania do życia zakonnego męskiego. Następnego dnia w Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych wypraszano powołania do życia zakonnego klauzurowego. Po modlitwie s. Miriam OCD i s. Katarzyna OCD powiedziały świadectwo swojego powołania. 10 maja o powołania do życia zakonnego żeńskiego wszyscy zebrani modlili się w domu zakonnym Sióstr Pallotynek. Po modlitwie odbyło spotkanie przy herbacie i drożdżówce, a następnie wszyscy przeszli do Sali Teatralnej na spektakl o tym, jak to Archanioł Gabriel szukał matki dla Mesjasza. 11 maja w Archikatedrze Gnieźnieńskiej bp Bogdan Wojtuś odprawił Mszę Świętą dziękczynną za dar powołań. W piątek 12 maja w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie zebrani na modlitwie pokornie prosili Boga o powołania kapłańskie – o proroków Słowa Bożego i świadków Bożej miłości.


(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

NASZ ZAŁOŻYCIEL

Św. Wincenty Pallotti

Naszym Założycielem jest Święty Wincenty Pallotti. Żył w latach 1795–1850. Miejscem jego kapłańskiej i apostolskiej działalności był przede wszystkim Rzym gdzie podejmował wiele posług.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w Rzymie w opinii świętości 22 stycznia 1850 roku. Sto lat później, 2 stycznia 1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Czytaj więcej...

O NAS

Nasz charyzmat

Dzisiaj istniejemy w wielu krajach świata, jako zgromadzenie międzynarodowe. Podejmujemy prace na misjach i w Polsce. Prowadzimy m.in. przedszkola, dom dziecka, domy pomocy społecznej, katechizację, prace parafialne i duszpasterskie. Spotykamy się w ramach grup i rekolekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Gdziekolwiek jesteśmy, staramy się przeżywać swą codzienność według krótkich dewiz Założyciela:

  • Ad Infinitam Dei Gloriam! - Dla Nieskończonej Chwały Bożej
  • Ad Destruendum Peccatum! - Dla Zniszczenia Grzechu
  • Ad Salvandas Animas! - Dla Zbawienia Dusz

Czytaj więcej...

KONTAKT

SPOŁECZNOŚĆ